офіційний сайт

Ланнівська ОТГ

Карлівського району Полтавської області

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Від 09 липня 2018 року

 

              №44

 

Про оголошення конкурсу на зайняття

вакантної посади начальника відділу

освіти, культури, молоді та спорту

Ланнівської сільської ради ОТГ

 

На виконання рішення восьмої сесії Ланнівської сільської ради сьомого скликання №7 від 15.06.2018 року «Про утворення відділу освіти, культури, молоді та спорту Ланнівської  сільської  ради  ОТГ» та керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про освіту», Порядком призначення на посаду керівників загальних навчальних закладів державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №827 від 13 жовтня 2015 року наказую:

 

 1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Ланнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

 

 1. Розробити та подати на затвердження сесією Порядок призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності на підставі, якого проводитиметься конкурсний відбір начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Ланнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

 

 1. Утворити конкурсну комісію у складі:

Сліченко Олег Леонідович

– голова комісії, заступник сільського голови;

Чуракова Наталія

Володимирівна

–  секретар комісії, начальник юридичного відділу сільської ради;

                                                  Члени комісії:

Милькова Людмила Олексіївна

– секретар виконавчого комітету сільської ради;

Рябоконь Валентина Михайлівна

– головний бухгалтер;

Черняхович Тетяна Олександрівна

– начальник загального відділу.

 

 1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сліченка О.Л.

 

    

 

Сільський голова                                                              К.О. Удовиченко

 

 

Додаток 1 
до Порядку проведення 
іспиту кандидатів на зайняття вакантної посади начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Ланнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України  «Про місцеве самоврядування  в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  «Про запобігання  корупції», «Про освіту»

для складання іспиту кандидатів на зайняття вакантної посади

начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Ланнівської

сільської ради об’єднаної територіальної громади

 

                   І. Питання на перевірку знання Конституції України.

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси української держави за Конституцією України (ст.1,2)
 3. Форма правління в Україні (ст.5)
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (ст.3 )
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст.10)
 6. Об’єкти права власності українського народу (ст. 13,14 )
 7. Найважливіші функції держави (ст.17 )
 8. Державні символи України ( ст.20)
 9. Конституційне право на працю (с.43 )
 10. Конституційне право на освіту (ст.53 )
 11. Конституційне право на соціальний захист (ст.46 )
 12. Конституційне право на охорону здоров’я (49 )
 13. Обов’язки громадянина України (ст.65-68 )
 14. Право громадянина України на вибори.( ст.70)
 15. Повноваження Верховної Ради України (ст.85 )
 16. Державний бюджет України.( ст.96 )

 

 

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України “Про  місцеве самоврядування в Україні.”

 

 1. Поняття місцевого самоврядування. Право громадян на участь у місцевому

самоврядуванні.  (Ст.ст.  2, 3.)

 1. Основні принципи місцевого самоврядування . ( ст.3)
 2. Територіальні громади ( ст.6)
 3. Місцевий референдум ( ст.7)
 4. Виконавчі органи рад ( ст.11)
 5. Сільський, селищний, міський голова ( ст.12)
 6. Законодавство про місцеве самоврядування ( ст.24)
 7. Повноваження сільських, селищних, міських рад ( ст.25)
 8. Сесія ради ( ст. 46)
 9. Постійні комісії ради ( ст. 47)
 10. Депутат ради ( ст.49)
 11. Секретар сільської, селищної, міської ради ( ст.50)
 12. Виконавчий комітет селищної ради ( ст.51)
 13. Місцеві бюджети  ( ст.61)
 14. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб ( ст.71)

 

 

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України “Про запобігання корупції”

 

 1. Суб’єкти, на яких поширюються дія Закону “ Про запобігання корупції ” (ст. 3)
 2. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції ( ст. 4)
 3. Права Національного агентства ( ст.12)
 4. Уповноважені особи Національного агентства (ст.13)
 5. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (ст.21)
 6. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними (24)
 7. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст.22)
 8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст.25)
 9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів ( ст.28)
 10. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 45)
 11. Інформація, що зазначається в декларації ( ст. 46)
 12. Облік та оприлюднення декларацій (ст. 47)
 13. Контроль та перевірка декларацій ( ст.48)
 14. Спеціальна перевірка осіб, які претендують на зайняття посад ( ст. 56)

15.Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення  ( ст.65)

 

ІV. Питання на перевірку знання Закону України “Про службу в органах  місцевого самоврядування”

 

 1. Основні принципи в органах місцевого самоврядування (ст.4)
 2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст.5)
 3. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст.8)
 4. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст.9 )
 5. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (ст.10)
 6. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (ст.12)
 7. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (ст.13 )
 8. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (ст.14)
 9. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст.15 )
 10. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (ст.17 )
 11. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст.20 )
 12. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (ст.21 )
 13. Відповідальність посадової особи в органах самоврядування (ст. 24)
 14. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (ст.7)
 15. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 11)

     Питання на перевірку знання Закону України «Про освіту».

 1. Право на освіту (ст.3)
 2. Забезпечення права на безоплатну освіту (ст.4).
 3. Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності (ст.6)
 4. Форми здобуття освіти (ст.9)
 5. Складники та рівні освіти (ст.10)
 6. Дошкільна освіта (ст.11)
 7. Повна загальна середня освіта (ст.12)
 8. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти (ст.13)
 9. Фахова передвища освіта (ст.16)
 10. Освіта дорослих (ст.18)
 11. Освіта осіб з особливими освітніми потребами (ст.19)
 12. Інклюзивне навчання (ст.20)
 13. Спеціалізована освіта (ст.21)
 14. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (ст.30)
 15. Управління закладом освіти (ст.24)
 16. Права і обов’язки засновника закладу освіти (ст.25)
 17. Керівник закладу освіти (ст.26)
 18. Колегіальні органи управління закладів освіти (ст.27)