офіційний сайт

Ланнівська ОТГ

Карлівського району Полтавської області

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Від 09 липня 2018 року

 

              №44

 

Про оголошення конкурсу на зайняття

вакантної посади начальника відділу

освіти, культури, молоді та спорту

Ланнівської сільської ради ОТГ

 

На виконання рішення восьмої сесії Ланнівської сільської ради сьомого скликання №7 від 15.06.2018 року «Про утворення відділу освіти, культури, молоді та спорту Ланнівської  сільської  ради  ОТГ» та керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про освіту», Порядком призначення на посаду керівників загальних навчальних закладів державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №827 від 13 жовтня 2015 року наказую:

 

 1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Ланнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

 

 1. Розробити та подати на затвердження сесією Порядок призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності на підставі, якого проводитиметься конкурсний відбір начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Ланнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

 

 1. Утворити конкурсну комісію у складі:

Сліченко Олег Леонідович

– голова комісії, заступник сільського голови;

Чуракова Наталія

Володимирівна

–  секретар комісії, начальник юридичного відділу сільської ради;

                                                  Члени комісії:

Милькова Людмила Олексіївна

– секретар виконавчого комітету сільської ради;

Рябоконь Валентина Михайлівна

– головний бухгалтер;

Черняхович Тетяна Олександрівна

– начальник загального відділу.

 

 1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сліченка О.Л.

 

    

 

Сільський голова                                                              К.О. Удовиченко

 

 

Додаток 1 
до Порядку проведення 
іспиту кандидатів на зайняття вакантної посади начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Ланнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України  «Про місцеве самоврядування  в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  «Про запобігання  корупції», «Про освіту»

для складання іспиту кандидатів на зайняття вакантної посади

начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Ланнівської

сільської ради об’єднаної територіальної громади

 

                   І. Питання на перевірку знання Конституції України.

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси української держави за Конституцією України (ст.1,2)
 3. Форма правління в Україні (ст.5)
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (ст.3 )
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст.10)
 6. Об’єкти права власності українського народу (ст. 13,14 )
 7. Найважливіші функції держави (ст.17 )
 8. Державні символи України ( ст.20)
 9. Конституційне право на працю (с.43 )
 10. Конституційне право на освіту (ст.53 )
 11. Конституційне право на соціальний захист (ст.46 )
 12. Конституційне право на охорону здоров’я (49 )
 13. Обов’язки громадянина України (ст.65-68 )
 14. Право громадянина України на вибори.( ст.70)
 15. Повноваження Верховної Ради України (ст.85 )
 16. Державний бюджет України.( ст.96 )

 

 

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України “Про  місцеве самоврядування в Україні.”

 

 1. Поняття місцевого самоврядування. Право громадян на участь у місцевому

самоврядуванні.  (Ст.ст.  2, 3.)

 1. Основні принципи місцевого самоврядування . ( ст.3)
 2. Територіальні громади ( ст.6)
 3. Місцевий референдум ( ст.7)
 4. Виконавчі органи рад ( ст.11)
 5. Сільський, селищний, міський голова ( ст.12)
 6. Законодавство про місцеве самоврядування ( ст.24)
 7. Повноваження сільських, селищних, міських рад ( ст.25)
 8. Сесія ради ( ст. 46)
 9. Постійні комісії ради ( ст. 47)
 10. Депутат ради ( ст.49)
 11. Секретар сільської, селищної, міської ради ( ст.50)
 12. Виконавчий комітет селищної ради ( ст.51)
 13. Місцеві бюджети  ( ст.61)
 14. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб ( ст.71)

 

 

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України “Про запобігання корупції”

 

 1. Суб’єкти, на яких поширюються дія Закону “ Про запобігання корупції ” (ст. 3)
 2. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції ( ст. 4)
 3. Права Національного агентства ( ст.12)
 4. Уповноважені особи Національного агентства (ст.13)
 5. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (ст.21)
 6. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними (24)
 7. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст.22)
 8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст.25)
 9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів ( ст.28)
 10. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 45)
 11. Інформація, що зазначається в декларації ( ст. 46)
 12. Облік та оприлюднення декларацій (ст. 47)
 13. Контроль та перевірка декларацій ( ст.48)
 14. Спеціальна перевірка осіб, які претендують на зайняття посад ( ст. 56)

15.Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення  ( ст.65)

 

ІV. Питання на перевірку знання Закону України “Про службу в органах  місцевого самоврядування”

 

 1. Основні принципи в органах місцевого самоврядування (ст.4)
 2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст.5)
 3. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст.8)
 4. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст.9 )
 5. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (ст.10)
 6. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (ст.12)
 7. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (ст.13 )
 8. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (ст.14)
 9. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст.15 )
 10. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (ст.17 )
 11. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст.20 )
 12. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (ст.21 )
 13. Відповідальність посадової особи в органах самоврядування (ст. 24)
 14. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (ст.7)
 15. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 11)

     Питання на перевірку знання Закону України «Про освіту».

 1. Право на освіту (ст.3)
 2. Забезпечення права на безоплатну освіту (ст.4).
 3. Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності (ст.6)
 4. Форми здобуття освіти (ст.9)
 5. Складники та рівні освіти (ст.10)
 6. Дошкільна освіта (ст.11)
 7. Повна загальна середня освіта (ст.12)
 8. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти (ст.13)
 9. Фахова передвища освіта (ст.16)
 10. Освіта дорослих (ст.18)
 11. Освіта осіб з особливими освітніми потребами (ст.19)
 12. Інклюзивне навчання (ст.20)
 13. Спеціалізована освіта (ст.21)
 14. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (ст.30)
 15. Управління закладом освіти (ст.24)
 16. Права і обов’язки засновника закладу освіти (ст.25)
 17. Керівник закладу освіти (ст.26)
 18. Колегіальні органи управління закладів освіти (ст.27)

 

 

      

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 09 липня 2018 року                                                                          № 12/02-05 

                                   

   Про скликання позачергової десятої сесії

сьомого скликання Ланнівської сільської ради

 

Керуючись п. 4 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку із необхідністю термінового вирішення питань життєдіяльності  територіальної громади,

І.  Скликати засідання позачергової десятої  сесії сьомого скликання Ланнівської сільської ради 13 липня 2018  року о 13:00 в  приміщенні Ланнівського будинку культури.

ІІ.   На засідання сесії винести питання:

 1. Про результати роботи правоохоронних органів за І півріччя 2018 року на території Ланнівської ОТГ.

 2. Про внесення змін до показників бюджету ОСТГ на 2018 рік.

 3. Про внесення змін та доповнень до сільських програм.

 4. Про поновлення кошторисної частини проекту «Капітальний ремонт даху будівлі соціальної сфери по вул. Миру, 12а, в селищі Ланна Карлівського району Полтавської області».

 5. Про затвердження порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності.

 6.  Про зміни в землекористуванні та обліку нерухомого майна громадян.

 7. Про уточнення адреси домоволодіння. 

 8. Про розгляд заяв громадян з питань земельних відносин.

 9. Різне.

 

 Сільський голова                                              К.О.Удовиченко

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 22 червня 2018 року                                                                          № 10/02-05 

                                   

Про скликання позачергової дев’ятої сесії

сьомого скликання Ланнівської сільської ради

 

         Керуючись п. 4 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку із необхідністю термінового вирішення питань життєдіяльності  територіальної громади,

І.  Скликати засідання позачергової дев’ятої   сесії сьомого скликання Ланнівської сільської ради 26 червня 2018  року о 13:00 в  приміщенні Ланнівського будинку культури.

ІІ.   На засідання сесії винести питання:

 1. Про затвердження ставок зі сплати земельного податку та податку на нерухоме майно по Ланнівській сільській раді.
 2. Про надання згоди на добровільне приєднання територіальної громади  Верхньоланнівської сільської ради  Карлівського району Полтавської області  до Ланнівської об’єднаної територіальної громади Карлівського району Полтавської області.
 3. Про внесення змін до рішення № 14 позачергової 39 сесії шостого скликання від 30 січня 2014 року.

 

 

 Сільський голова                                              К.О.Удовиченко

 

 

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18 червня  2018 року                                                                      №11/02-05

 

Про скликання  засідання

виконавчого комітету

Ланнівської сільської ради

 

Керуючись п.4 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання плану роботи виконавчого комітету Ланнівської сільської ради на ІІ квартал

І. Скликати засідання виконавчого комітету Ланнівської сільської ради 22 червня 2018 року на 13.00 в приміщенні Ланнівської сільської ради.

ІІ. На засідання винести питання:

 1. Про заходи із забезпечення дотримання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних послуг.
 2. Про план роботи виконавчого комітету на ІІІ квартал 2018 року.
 3. Про адміністративні протоколи.
 4. Розгляд заяв громадян.

 

 

 

Сільський голова                                  К.О.Удовиченко

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 5 червня 2018 року                                                                          № 09/02-05 

                                   

Про скликання восьмої сесії

сьомого скликання Ланнівської сільської ради

 

         Керуючись п. 4 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання плану роботи Ланнівської сільської ради на 2018 рік,

І.  Скликати засідання восьмої  сесії сьомого скликання Ланнівської сільської ради 15 червня 2018  року о 13:00 в  приміщенні Ланнівського будинку культури.

ІІ.   На засідання сесії винести питання:

 1. Про внесення змін до показників бюджету ОТГ на 2018 рік.

 2. Про внесення змін та доповнень до сільських програм.

 3. Про затвердження робочого проекту та кошторисної документації.

 4. Про затвердження робочого проекту та кошторисної документації капітального ремонту системи опалення будинку соціальної сфери-будинку культури, розташований за адресою: вул. Миру, 12А, селище Ланна,Карлівський район, Полтавська область

 5. Про затвердження розпоряджень сільського голови в міжсесійний період.

 6. Про створення відділу освіти, культури, молоді та спорту Ланнівської ОТГ.

 7. Про затвердження Переліку проектів,що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету

  місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2018 році 

 8. Про затвердження звіту про оцінку майна та передачу його у господарське відання Ланнівського ГСКП.

 9. Про затвердження Програми захисту дітей з інвалідністю.

 10. Про внесення змін до рішення № 14 позачергової 39 сесії 6 скликання від 30.01.2014 року.

 11. Про уточнення адрес домоволодінь на території Ланнівської сільської ради.

 12. Про зміни в землекористуванні та обліку нерухомого майна громадян.

 13. Розгляд заяв громадян з питань земельних відносин.

 

 

Сільський голова                                              К.О.Удовиченко