офіційний сайт

Ланнівська ОТГ

Карлівського району Полтавської області

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тринадцята сесія сьомого  скликання

  Р І Ш Е Н Н Я

15 лютого 2017  року                                                                                    

 Про  затвердження інформаційних та

 технологічних карток щодо послуг, які надаються

Ланнівською сільською радою

           У зв'язку із збільшенням кількості адміністративних послуг, що надаються радою,  з метою виконання вимог ст.8 Закону України « Про адміністративні  послуги, проаналізувавши адміністративні послуги, які надаються в межах повноважень Ланнівською  сільською радою, керуючись ст.6-11 Закону України « Про адміністративні послуги»,  ст. 26 Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити наступні інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, що надаються Ланнівською сільською радою та її виконавчим комітетом і посадовими особами:

- інформаційна картка видачі свідоцтва про народження (додаток 1);

- технологічна картка видачі свідоцтва про народження (додаток 2);

- інформаційна картка видачі свідоцтва про смерть (додаток 3);

технологічна картка видачі свідоцтва про смерть (додаток 4);

- інформаційна картка видачі свідоцтва про шлюб (додаток 5);

- технологічна картка видачі свідоцтва про шлюб (додаток 6);

- інформаційна картка реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування (додаток 7 );

- технологічна картка реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування (додаток 8 );

- інформаційна картка довідки про склад сім'ї для призначення державних соціальних допомог та житлових субсидій (додаток 9);

- технологічна картка довідки про склад сім'ї для призначення державних соціальних допомог та житлових субсидій (додаток 10);

- інформаційна картка довідки про склад сім'ї (додаток 11);

- технологічна картка довідки про склад сім'ї (додаток 12);

інформаційна картка довідки про членство в особистому сільському господарстві (додаток 13);

- технологічна картка довідки про членство в особистому сільському господарстві (додаток 14);

інформаційна картка рішення сільської ради (узагальнена) (додаток 15);

технологічна картка рішення сільської ради  (узагальнена) (додаток 16);

інформаційна картка рішення виконавчого комітету  (узагальнена) (додаток 17);

- технологічна картка рішення виконавчого комітету (узагальнена) (додаток 18);

- інформаційна картка посвідчення довіреності, крім довіреності на право розпорядження нерухомим майном, довіреності на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреності на користування і розпорядження транспортним засобом  (додаток 19);

технологічна картка посвідчення довіреності, крім довіреності на право розпорядження нерухомим майном, довіреності на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреності на користування і розпорядження транспортним засобом  (додаток 20);

інформаційна картка засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і виписки з документа (додаток 21);

технологічна картка засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і виписки з документа (додаток 22);

інформаційна картка засвідчення справжності підпису на документі (додаток 23);

технологічна картка засвідчення справжності підпису на документі (додаток 24);

інформаційна картка посвідчення заповіту (додаток 25);

- технологічна картка посвідчення заповіту (додаток 26);

інформаційна картка скасування заповіту ( додаток 27);

технологічна картка скасування заповіту ( додаток 28);

інформаційна картка видачі дублікату нотаріально засвідченого документу (додаток 29);

технологічна картка видачі дублікату нотаріально засвідченого документу (додаток 30)

інформаційна картка характеристики з місця проживання (додаток 31);

технологічна картка характеристики з місця проживання ( додаток 32);

- інформаційна картка довідки форми 13 (додаток 33);

технологічна картка довідки форми 13 (додаток 34);

- інформаційна картка виписки з домової книги (додаток 35);

- технологічна картка виписки з домової книги (додаток 36).

 Забезпечити вільний доступ до вищевказаних інформаційних та технологічних карток.

  1. Рішення восьмої сесії шостого скликання від 06.09.2011 року « Про затвердження переліку та стандартів адміністративних послуг» вважати чинним у частині, яка не суперечить змісту даного рішення та його додатків.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію з питань протидії корупції.

 

Сільський голова                                                                                        О.Л. Сліченко