офіційний сайт

Ланнівська ОТГ

Карлівського району Полтавської області

     ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ    ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 позачергова шоста сесія сьомого скликання

П Р О Е  К  Т

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ    ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

позачергова шоста сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

16  березня   2018 року                                                                               № 1

Про внесення змін до показників 

бюджету об"єднаної сільської 

територіальної громади на 2018 рік

 

          Керуючись статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  статтями 23, 78  « Бюджетного Кодексу України», Ланнівська сільська рада 

ВИРІШИЛА:

І. Внести зміни до рішення третьої сесії сьомого скликання Ланнівської сільської ради від 20 грудня 2017 року №1 «Про сільський бюджет об"єднаної територіальної громади на 2018 рік» згідно з додатками 1-5 (див.Додатки)

ІІ. Контроль покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів,  соціально-економічного розвитку  та управління майном (Голова  комісії  Джндемян Ж. А.)

 

 

              Сільський  голова                                            К. О. Удовиченко

 

П Р О Е К Т

 

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ    ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

позачергова шоста сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

16 березня 2018 року                                                                               №    2

 

Про встановлення розміру кошторисної

 заробітної плати при здійсненні  будівництва

 об’єктів за рахунок коштів сільського бюджету  

на 2018 рік

 

Відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 року, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.11.2016 року за № 1469/29599, зі змінами, внесеними наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.02.2017 року № 33, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.02.2017 року за № 273,/30141 та опублікованим в «Офіційному віснику України» від 04.04.2017 року № 27, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» від 21.05.1997 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити розмір кошторисної заробітної плати при здійсненні будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення) об’єктів за рахунок коштів сільського бюджету у розмірі 5334,61 грн.(п’ять тисяч триста тридцять чотири гривні 61 коп.), що відповідає середньому розряду складності робіт 3.8 для звичайних умов будівництва.
 2. При застосуванні положень ДСТУ Б Д 1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» на поточний ремонт та при застосуванні  відповідних ресурсних елементних кошторисних норм  на ремонтно- будівельні роботи, за умов відповідності технології, складу робіт, що виконуються та витрат ресурсів, врахованих зазначеними нормами, може застосовуватися встановлена цим рішенням кошторисна заробітна плата для визначення вартості поточних ремонтів.(див.Додаток)
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та управління майном.

  

Сільський голова                                      К. О. Удовиченко

 

 

                                                                                                                             ПРОЕКТ     

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

позачергова шоста сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

 16 березня 2017 року                                                                            № 3

 

Про внесення змін до штатного розпису

Ланнівського ГСКП

                 Відповідно до ст. 78 Господарського кодексу України, до cт. 29, 33, 52, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», п. 2 ч. 1 ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення,  з метою забезпечення  на території сіл Ланнівської  сільської ради чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях,  здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням  територій  населених  пунктів,  інженерних  споруд  та об’єктів,  підприємств,  установ  та  організацій, охорони зелених насаджень, водних об’єктів тощо, Ланнівська сільська рада                                  

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.     Зобов’язати Ланнівське ГСКП протягом 10 календарних днів з дня прийняття цього рішення внести на розгляд виконавчого комітету пропозиції щодо внесення змін до штатного розпису та введення посади «Інспектор з благоустрою».

2.     Ланнівське ГСКП протягом 10 календарних днів з  дня прийняття цього рішення розробити та подати для погодження з виконавчим комітетом посадові обов’язки інспектора з благоустрою.

3.     Виконавчому комітету уповноважити «Інспектора з благоустрою» складати протоколи про адміністративні правопорушення з виявлених порушень Правил благоустрою території Ланнівської  сільської ради, затверджених Рішенням дев'ятнадцятої сесії шостого скликання Ланнівської сільської ради Карлівського району Полтавської області від 24.05.2012 №9, та надсилати їх відповідно до вимог ст. ст. 152, 257 Кодексу України про адміністративні правопорушення органові, уповноваженому розглядати справи про адміністративні правопорушення

4. Контроль покласти на постійну комісію з питань   бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та управління майном.  (голова -Джндемян Ж.А.) та на  постійну комісію з питань земельних відносин, екології, охорони навколишнього природного середовища, паливно-енергетичного комплексу та використання надр, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв'язку (голова - Кремена Л.В.).

 

Сільський  голова                                                   К.О.Удовиченко

                                                                                                                          проект

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ   ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

позачергова шоста сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

         

  12 березня 2018  року                                                                             № 4

 


   
Про затвердження

Регламенту Ланнівської  сільської ради

         

                       Відповідно до підпункту1 частини І ст.26 Закону України      «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції і висновки постійної комісії з питань освіти, культури, спорту , охорони здоров"я, соціального захисту населення, забезпечення законності , правопорядку, депутатської діяльності та протидії корупції ,  Ланнівська  сільська рада             

 

В И Р І Ш И Л А :

     

               1.Затвердити  Регламент  роботи  Ланнівської  сільської  ради сьомого скликання ( Додається).

               2. Контроль за виконання данного рішення покласти на сільського голову.

      

 Сільський голова                                      К.О.Удовиченко                                    

                                                                                                                               проект        

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ   ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

позачергова шоста сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

                             

           16 березня  2018  року                                                                       №  5

Про затвердження Положення

про виконавчий комітет Ланнівської

сільської ради

 

   На виконання рішення № 6 від 12.01.2018 року «Про передачу прав і обов»язків у договірних відносинах Ланнівської сільської ради Карлівського району Полтавської області» , керуючись ст.11 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

  

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Положення про виконавчий комітет Ланнівської сільської ради ( додається).

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та управління майном (голова комісії –Джндемян Ж.А.).

   

Сільський голова                                 К.О.Удовиченко

 

 

ПРОЕКТ

 

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

позачергова шоста сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

16 березня 2018 року                                                               №6

                                            

Про встановлення тарифів на послуги Ланнівського ГСКП

 з централізованого постачання холодної води

 та водовідведення  

Розглянувши клопотання Ланнівського ГСКП про встановлення тарифів, розрахунки тарифів з централізованого водопостачання для населення та інших споживачів та інші додатки, керуючись п. 2 ч.а ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 3 Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Ланнівська сільська  рада     

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити тарифи на послуги Ланнівського госпрозрахункового комунального підприємства

 з централізованого постачання холодної води у розмірі

для населення – 6,55 гривні за 1 куб/метр

для інших споживачів – 13,47 гривні за  1 куб/метр

з централізованого водовідведення у розмірі

для населення – 6,23 гривні за 1 куб/метр

для інших споживачів – 8,79 гривні за  1 куб/метр.

 

У випадку відсутності засобів обліку розмір плати за воду здійснюється розрахунковим шляхом з урахуванням норми споживання та кількості зареєстрованих осіб.

 1. Заборонити громадянам використовувати питну воду для технічних потреб та поливу.
 2. Визнати таким, що втратило чинність рішення 52 сесії шостого скликання Ланнівської сільської ради №06 від 09.07.2015 року « Про врегулювання тарифів на комунальні послуги з водопостачання та водовідведення»
 3. Дане рішення набуває чинності з 1 травня 2018 року.
 4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на комісію з питань земельних відносин, екології, охорони навколишнього природного середовища, паливно-енергетичного комплексу та використання надр, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв'язку.  (голова комісії – Кремена Л.В.).

 

 

Сільський голова                                    К.О.Удовиченко

                                                                                                                                    проект                                                               

                                                                      

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ   ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

позачергова шоста сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

  16 березня  2018  року                                                            №  7

Про   уточнення поштової адреси

 за заявою Кичатої Лідії Олексіївни

Розглянувши  заяву Кичатої Лідії Олексіївни та додані  до заяви копії паспорта громадянина України, технічного паспорта на житловий будинок від 29.03.1990, договору довічного утримання  від 22.05.2002 року, керуючись Положенням про порядок присвоєння адрес об'єктам нерухомості на території Ланнівської сільської ради, затвердженим рішенням шостої сесії сьомого скликання Ланнівської  сільської ради  від 10.06.2016 року № 32,   п. 41 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Ланнівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Уточнити поштову адресу домоволодіння, а саме:

       вул. Набережна, 46, с. Куми Карлівського району Полтавської області,

      замінити на :

      вул. Набережна, 50, с. Ланна Карлівського району Полтавської області

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та управління майном (голова комісії –Джндемян Ж.А.).

   

Сільський голова                                     Удовиченко К.О.

                                                                                                                                проект

                                                                                  

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ   ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

позачергова шоста сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

           16 березня  2018  року                                                         №  8

Про   уточнення поштової адреси

 за заявою Водолазького Володимира Леонідовича

Розглянувши  заяву  Водолазького Володимира Леонідовича та додані  до заяви копії паспорта громадянина України, технічного паспорта на житловий будинок від 07.06.2006 року, свідоцтва про право на нерухоме майно  від 09.02.2006 року, керуючись Положенням про порядок присвоєння адрес об'єктам нерухомості на території Ланнівської сільської ради, затвердженим рішенням шостої сесії сьомого скликання Ланнівської  сільської ради  від 10.06.2016 року № 32,   п. 41 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Ланнівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Уточнити поштову адресу домоволодіння, а саме:

       вул. Набережна, 50, с. Куми Карлівського району Полтавської області,

      замінити на :

      вул. Набережна, 54, с. Ланна Карлівського району Полтавської області

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та управління майном (голова комісії –Джндемян Ж.А.).

  

Сільський голова                                     Удовиченко К.О.

  

                                                                                                                                проект                          

                                                                                  

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ   ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

позачергова шоста сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

 16 березня  2018  року                                                                №  9

Про   уточнення поштової адреси

 за заявою Мацової Світлани Миколаївни

Розглянувши  заяву Мацової Світлани Миколаївни та додані  до заяви копії паспорта громадянина України, технічного паспорта на житловий будинок від 07.11.2007 року, договору купівлі-продажу  від 22.08.2008 року, керуючись Положенням про порядок присвоєння адрес об'єктам нерухомості на території Ланнівської сільської ради, затвердженим рішенням шостої сесії сьомого скликання Ланнівської  сільської ради  від 10.06.2016 року № 32,   п. 41 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Ланнівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Уточнити поштову адресу домоволодіння, а саме:

       вул. Набережна, 20Б, с. Куми Карлівського району Полтавської області,

      замінити на :

      вул. Набережна, 24, с. Ланна Карлівського району Полтавської області

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та управління майном (голова комісії –Джндемян Ж.А.).

  

Сільський голова                                     Удовиченко К.О.

 

 

                                                                                                                                проект        

                               

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ   ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

позачергова шоста сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

           16 березня  2018  року                                                                          №  10

Про   уточнення поштової адреси

 за заявою Дяченка Ігора Олексійовича

Розглянувши  заяву Дяченка Ігора Олексійовича  та додані  до заяви копії паспорта громадянина України,  свідоцтва про право власності   від 16.06.1998 року, керуючись Положенням про порядок присвоєння адрес об'єктам нерухомості на території Ланнівської сільської ради, затвердженим рішенням шостої сесії сьомого скликання Ланнівської  сільської ради  від 10.06.2016 року № 32,   п. 41 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Ланнівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Уточнити поштову адресу домоволодіння, а саме:

       вул. Залізнична, № 65.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та управління майном (голова комісії –Джндемян Ж.А.).

   

Сільський голова                                     Удовиченко К.О.

                                                                                                                               проект    

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ   ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

позачергова шоста сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

  16 березня  2018  року                                                                        №  11

 Про затвердження Сільських програм

 в новій редакції

 

  Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити у новій редакції Сільські програми  
    - Сільська програма водопостачання і водовідведення на 2016-2018 роки  - 

    - Програма оздоровлення та відпочинку дітей Ланнівської сільської ради на 2018 року

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення, забезпечення законності, правопорядку, депутатської діяльності та протидії корупції (голова комісії Біла О.І.) та комісію з питань земельних відносин, екології, охорони навколишнього природного середовища, паливно-енергетичного комплексу та використання надр, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв'язку. (голова комісії – Кремена Л.В.).

  

Сільський голова                             К.О.Удовиченко

                                                                                                                                 ПРОЕКТ                                                                                        

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

позачергова шоста сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

16 березня  2018  року                                                                                № 12

 Про внесення змін і  доповнень

до сільських програм

 

             В зв'язку з зверненням Ланнівського ГСКП, беручи до уваги                    клопотання відділу культури та туризму Карлівської РДА, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська  рада 

ВИРІШИЛА:

 1. Доповнити сільську програму «Розвитку освіти та культури на 2016-2018 роки» наступними заходами:

  1.1. Направити субвенцію до районного бюджету  для підтримки закладів культури, що працюють на території Ланнівської сільської ради 

- в сумі 17000,00 грн. для придбання  комп'ютера та принтера для потреб Н-Ланнівської сільської бібліотеки-філіалу;

- в сумі 1400,00 грн. для виконання робіт з технічного обслуговування системи газопостачання Ланнівського сільського будинку культури;

- в сумі 4600,00 грн. для облаштування системи дистанційної передачі даних на вузлі обліку в Ланнівському сільському будинку культури;

- в сумі 10000,00 грн. для оплати  за природний газ для Ланнівського сільського будинку культури.

- в сумі 77200,00 грн. для проведення поточного ремонту будівлі соціальної сфери по вулиці Миру, 12 а в селищі Ланна Карлівського району Полтавської області.

1.2. Направити субвенцію в сумі 2000,00 грн. для оплати праці керівника гуртка «Основи роботи в операційній системі Windows та прикладних програм MS Office».

 1. Доповнити сільську програму «Соціально-економічного розвитку на 2018 рік» наступними заходами:

          - направити поточні трансферти Ланнівському ГСКП для  оплати за отримання сертифікатів про закінчення будівництва об'єктів у сумі 32489,60 грн. (капітальний ремонт вулиці Горького в с. Куми, здійснення нового будівництва зовнішнього електроосвітлення від КТП-157 в с. Коржиха, КТП-161, КТП-149 в с.Куми).

          -  провести капітальний ремонт по  заміні вікон та  дверей на енергозберігаючі склопакети та пластикові двері в приміщенні громадської будівлі дільничної лікарні розташованої за адресою вул. Миру,13 селище Ланна, Карлівський  район, Полтавська область», для цього направити залишки коштів в сумі 300 000,00 грн., що надійшли від ПАТ «Укргазвидобування», згідно угоди .

 1. Доповнити сільську програму щодо нового будівництва зовнішнього освітлення на 2017-2018 роки наступними заходами:

      - направити поточні трансферти Ланнівському ГСКП для оплати за отримання сертифікатів про закінчення будівництва об'єктів у сумі 16210,40 грн. (здійснення нового будівництва зовнішнього електроосвітлення від КТП-163, КТП-161).

 1. 4. Контроль покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та управління майном. Голова  комісії  Джндемян Ж.А.

 

 Сільський голова                                          К.О.Удовиченко

                                                                                                                        П Р О Е К Т                                                                 

       

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

позачергова шоста сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

 

16 березня 2018 року                                                                                  № 13

 

Про внесення змін та доповнень до сільської програми

підтримки хворих односельців на 2017-2018 роки.

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», враховуючи висновки і рекомендації  постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення, забезпечення законності, правопорядку, депутатської діяльності та протидії корупції,  сільська рада

вирішила:

 1. Внести зміни до сільської програми підтримки хворих односельців на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням Ланнівської сільської ради від 20.10.2016 № 13, а саме:

- внести зміни в розділ «Мета програми».  викласти в такій редакції:

«Метою програми є підтримка мешканців сіл Ланнівської сільської ради;

-  внести зміни до першого абзацу розділу «Зміст програми»   і викласти в такій редакції:

«Для досягнення вищевказаної мети програми сільська рада планує надавати одноразову допомогу громадянам, які зареєстровані на території  Ланнівської сільської ради….»;

- внести зміни до другого абзацу у розділі «Зміст програми» і викласти в такій редакції:

«Розмір одноразової матеріальної допомоги, передбаченої даною програмою складає три тисячі гривень».

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення, забезпечення законності, правопорядку, депутатської діяльності та протидії корупції (голова комісії Біла О.І.)

 

            Сільський голова                                       Удовиченко К.О.

 

                                                                                                                        проект                           

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ   ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

позачергова шоста сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

  16 березня  2018  року                                                                     №  14

Про надання дозволу Ланнівському ГСКП

на внесення змін до Єдиного державного реєстру

 

 

  Заслухавши клопотання Ланнівського ГСКП про надання дозволу на внесення змін до Єдиного державного реєстру, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Дати дозвіл на внесення змін до Єдиного державного реєстру, а саме: додати вид діяльності 37.00 – каналізація, відведення очищення стічних вод.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та управління майном (голова комісії –Джндемян Ж.А.).

  

 

Сільський голова                                       К.О.Удовиченко

                                                                                               

 

                                                                                                                           

                                                                                                             ПРОЕКТ                                                                                               

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

позачергова шоста сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

 16 березня  2018  року                                                                                           № 26

 Про затвердження кошторисної документації капітального

ремонту по проведенню  заміни вікон та дверей на енергозберігаючі

склопакети та пластикові  двері в приміщенні громадської

будівлі дільничної лікарні розташованої  за адресою: вул. Миру,13

селище Ланна, Карлівський район Полтавська область

 

             заслухавши інформацію заступника  сільського голови з питань діяльності  виконавчих органів О.Л.Сліченка, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва – капітального ремонту по проведенню заміни вікон та дверей на енергозберігаючі склопакети та пластикові двері в приміщення громадської будівлі дільничної лікарні розташованої за адресою вул. Миру,13 селище Ланна, Карлівський район, Полтавська область в сумі 300 000,00 грн. (Триста тисяч грн. 00 коп.)

 1. 2. Контроль покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та управління майном.  Голова  комісії  Джндемян Ж.А.

  

    Сільський голова                                          К.О.Удовиченко

 

 

                                                                                                                              ПРОЕКТ

 

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

позачергова шоста сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

  16 березня 2018 року                                                                           №27

 

 

  

Про Затвердження  договорів та кошторисів

На  проектні роботи та послуги

 

Заслухавши інформацію   Ланнівського Сільського голови  К.О Удовиченка,

щодо затвердження кошторисних розрахунків на проектно-вишукувальних робіт генеральний план села ,  складання технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок  , керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити договір з ФОП  Гузік Володимир Васильович на розробку Генерального плану у складі із планом зонування території (зонінг) в межах визначених на Публічній  кадастровій карті України селища Ланна Карлівського району Полтавської області  та кошторис в сумі 163250 грн.,( сто шістдесят три тисячі двісті п’ятдесят грн.., 00 коп).

1.1.Затвердити договір з ФОП  Гузік Володимир Васильович на розробку Генерального плану у складі із планом зонування території (зонінг) в межах визначених на Публічній  кадастровій карті України села Куми Карлівського району Полтавської області  та кошторис в сумі 126050грн.,  (сто двадцять шість тисяч п’ятдесят грн., 00 коп

2.Затвердити  кошториси з ТОВ « Горизонт» послуги  по  складанню технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в селі  Львівське  Карлівського району Полтавської області в сумі 8097,92( вісім тисяч дев'яносто сім грн..,дев'яносто дві коп.) 

в селі Чалівка Ланнівської сільської ради Карлівського району ,Полтавської області , в сумі 9226,60 ( дев'ять тисяч двісті двадцять шість грн., шістдесят коп.)

в селі Нижня Ланна, Ланнівської сільської ради Карлівського району ,Полтавської області., в сумі 14870,79 (чотирнадцять тисяч  вісімсот сімдесят грн.., сімдесят дев’ять коп.)

 в селі Коржиха Ланнівської сільської ради Карлівського району , Полтавської області.,  в сумі 10256,33 ( десять тисяч двісті п'ятдесят шість грн., тридцять три коп.)

в селі Куми Ланнівської сільської ради Карлівського району ,Полтавської області., в сумі 13184,34 (тринадцять тисяч сто вісімдесят чотири грн.., тридцять чотири коп.)

в селищі Ланна Ланнівської сільської ради Карлівського району ,Полтавської області., в сумі 18214,95( вісімнадцять тисяч двісті чотирнадцять грн., дев'яносто п'ять коп.)

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з

 питання земельних відносин, екології , охорони навколишнього природного середовища паливно-енергетичного комплексу та використання  надр, житлово – комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв'язку ( голова комісії – Кремена Л.В  ) .

Ланнівський сільський голова                                  К.О. Удовиченко