офіційний сайт

Ланнівська ОТГ

Карлівського району Полтавської області

П Р О Е К Т

                                                                                         

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Позачергова сьома сесія  сьомого скликання

                                                  (друге засідання)

 

Р І Ш Е Н Н Я

    18 травня 2018 року                                                                  №1                                                                                        

Про внесення змін до показників

 бюджету об'єднаної сільської

територіальної громади на 2018 рік

 

          Керуючись статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  статтями 23, 78  « Бюджетного Кодексу України», Ланнівська сільська рада 

ВИРІШИЛА:

І. Внести зміни до рішення третьої сесії сьомого скликання Ланнівської сільської ради від 20 грудня 2017 року №1 «Про бюджет об’єднаної сільської територіальної громади на 2018 рік» згідно з додатками. (Додаток 1Додаток 2Додаток 3Додаток 4Додаток 5Додаток 6)

ІІ. Контроль покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів,  соціально-економічного розвитку  та управління майном (Голова  комісії  Джндемян Ж. А.)

 

 

              Сільський  голова                                            К. О. Удовиченко

 

 

 

  ПРОЕКТ

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Позачергова  сьома сесія  сьомого скликання

(друге засідання)

Р І Ш Е Н Н Я

18 травня  2018  року                                                                                 №2

 

Про внесення змін і  доповнень

до сільських програм

 

           

 

                                                                                                       ПРОЕКТ

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Позачергова  сьома сесія  сьомого скликання

(друге засідання)

Р І Ш Е Н Н Я

18 травня  2018  року                                                                                                      №

 

Про внесення змін і  доповнень

до сільських програм

 

             В зв'язку з зверненням Ланнівського ГСКП, беручи до уваги   листи Ланнівської ЗОШ І-ІІ ступенів, Нижньоланнівського НВК І-ІІ ступенів, звернення спеціаліста І категорії –землевпорядника, відповідно до п.5 ст.101 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров'я, соціального захисту населення, забезпечення законності, правопорядку, депутатської діяльності та протидії корупції, постійної комісії питань   бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та управління майном сільська  рада 

ВИРІШИЛА:

 1. Доповнити сільську програму «Розвитку освіти та культури на 2016-2018 роки» наступними заходами:

  1.1. Направити субвенцію до районного бюджету  для підтримки закладів освіти та  культури, що працюють на території Ланнівської сільської ради 

- в сумі 32600,00 грн. для придбання  шкільних меблів парт та стільців (Ланнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів -16300,00 грн., Нижньоланнівський НВК І-ІІ ступенів -16300,00 грн.)

- в сумі 12000,00 грн. для придбання туристичного спорядження для оздоровлення дітей в наметовому містечку з цілодобовим перебуванням (Ланнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів -7000,00 грн., Нижньоланнівський НВК І-ІІ ступенів -5000,00 грн.)

 1. Доповнити сільську програму «Соціально-економічного розвитку на 2018 рік» наступними заходами:

          - направити поточні трансферти Ланнівському ГСКП  для  проведення поточного ремонту тротуару по вул. Парковій в селищі Ланна  в сумі – 190000,00 грн;

 1. Доповнити програму земельної реформи по Ланнівській сільській раді на 2016-2018 роки наступними заходами:

            - направити  економію асигнувань по КПК 7350 «Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації) в сумі 73900,00 грн. на КПК 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» для оплати послуг по розробці  нормативно-грошової оцінки земель в межах шести населених пунктів (с-ще Ланна, с. Нижня Ланна, с. Куми, с.Львівське, с. Коржиха, с. Чалівка) Ланнівської сільської ради.

 1. 4. Контроль покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та управління майном. Голова  комісії  Джндемян Ж.А.

 

 

 Сільський голова                                          К.О.Удовиченко

                                                                                                                       проект

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ    ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Позачергова сьома сесія  сьомого скликання

(друге засідання)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

          18 травня 2018 року                                                                       №4

 

Про затвердження актів обстеження вулиць і доріг

селища Ланна,с. Чалівка, с. Львівка Ланнівської сільської ради

 та передачу їх у господарське відання Ланнівського ГСКП

 

 Розглянувши акти обстеження вулиць і доріг населених пунктів Ланнівської сільської ради, керуючись ст.136 Господарського кодексу України, ст.16 Закону України «Про автомобільні дороги», ст.ст. 8,9,10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р., сільська рада

                                            ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити акти обстеження вулиць і доріг селища Ланна,с. Чалівка, с. Львівка Ланнівськоїсільської ради ( додаються).

2.Дороги, вказані у актах,  передати у господарське відання  комунальному підприємству – Ланнівському ГСКП.

 1. Рекомендувати Ланнівському ГСКП облікувати на балансі підприємства дороги, викладені у актах 1-15 від  05.2018 року.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та управління майном (голова комісії – Джндемян Ж.А.).

 Сільський голова                                          К.О.Удовиченко

 

                                           

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                          проект

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ    ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Позачергова сьома сесія  сьомого скликання

(друге засідання)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

18 травня 2018  року                                                                                 №5

 

Про встановлення поточних індивідуальних

технологічних нормативів використання

питної води для Ланнівського

госпрозрахункового сільського комунального

підприємства                           

Відповідно Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», керуючись «Порядком розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води», затвердженим наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 25.06.2014 року №179, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 3 вересня 2014 року за №1062/25839, враховуючи район та умови проживання, забезпечення населених пунктів водними ресурсами та потужностями з очистки та подачі питної води, графік подачі води, сільська рада: 

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити ЛАННІВСЬКОМУ ГОСПРОЗРАХУНКОВОМУ СІЛЬСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ індивідуальні технологічні нормативи використання питної води терміном на 5 років:
 • втрати питної води в системах водопостачання – 191,399 м3 / 1000 м3 піднятої води;
 • технологічні витрати питної води в системах водопостачання – 36,703 м3 / 1000 м3 піднятої води;
 • технологічні витрати питної води в системах водовідведення - відсутні.
 1. ЛАННІВСЬКЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ СІЛЬСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО забезпечити використання питної води на технологічні потреби у межах нормативів.
 2. Це рішення набуває чинності з 19 травня 2018 року.
 • Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, екології, охорони навколишнього природного середовища, паливно-енергетичного комплексу та використання надр, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв'язку( голова комісії –  Кремена Л.В.)

 

Сільський голова                                                  К.О.Удовиченко

 П Р О Е К Т

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ    ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Позачергова сьома сесія  сьомого скликання

(друге засідання)

РІШЕННЯ

 

18 травня 2018 року                                                                          №   6

 

Про встановлення розміру кошторисної

 заробітної плати при здійсненні  будівництва

 об’єктів за рахунок коштів сільського бюджету  

на 2018 рік

 

Відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 року, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.11.2016 року за № 1469/29599, зі змінами, внесеними наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.02.2017 року № 33, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.02.2017 року за № 273,/30141 та опублікованим в «Офіційному віснику України» від 04.04.2017 року № 27, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» від 21.05.1997 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити розмір кошторисної заробітної плати при здійсненні будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення) об’єктів за рахунок коштів сільського бюджету у розмірі 7270,00 грн.(сім тисяч двісті сімдесят гривень 00 коп.), що відповідає середньому розряду складності робіт 3.8 для звичайних умов будівництва.
 2. При застосуванні положень ДСТУ Б Д 1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» на поточний ремонт та при застосуванні  відповідних ресурсних елементних кошторисних норм  на ремонтно- будівельні роботи, за умов відповідності технології, складу робіт, що виконуються та витрат ресурсів, врахованих зазначеними нормами, може застосовуватися встановлена цим рішенням кошторисна заробітна плата для визначення вартості поточних ремонтів.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та управління майном.

 

 

 

Сільський голова                                      К. О. Удовиченко