офіційний сайт

Ланнівська ОТГ

Карлівського району Полтавської області

     ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ    ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 восьма сесія сьомого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15 червня 2018 року                                                                              № 1

Про внесення змін до показників

бюджету об'єднаної сільської

територіальної громади на 2018 рік

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  статтями 23, 78  « Бюджетного Кодексу України», Ланнівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

І.Внести зміни до рішення третьої сесії сьомого скликання Ланнівської сільської ради від 20 грудня 2017 року №1 «Про бюджет об’єднаної сільської територіальної громади на 2018 рік» згідно з (Додаток1, Додаток2, Додаток3, Додаток4, Додаток5, Додаток6)

ІІ. Контроль покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів,  соціально-економічного розвитку  та управління майном (Голова  комісіїДжндемян Ж. А.)

 

 

              Сільський  голова                                            К. О. Удовиченко

 

 

 

 Проект

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ    ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 восьма сесія сьомого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 15 червня 2018 року                                                              №2

 

Про внесення змін і  доповнень

до сільських програм

 

           

 Беручи до уваги листи відділу освіти, молоді та спорту Карлівської РДА,  Ланнівського ГСКП, ГСКП «Нижньоланнівське», відповідно до п.5 ст.101 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров'я, соціального захисту населення, забезпечення законності, правопорядку, депутатської діяльності та протидії корупції, постійної комісії питань   бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та управління майном сільська  рада 

ВИРІШИЛА:

 1. Доповнити сільську програму «Розвитку освіти та культури на 2016-2018 роки» наступними заходами:

  1.1. Направити субвенцію до районного бюджету  для підтримки закладів освіти, що працюють на території Ланнівської сільської ради 

- в сумі 56738,00 грн. дна забезпечення  якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»

 - в сумі 58494,00 грн. на забезпечення  якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок  коштів бюджету об'єднаної сільської територіальної громади;

- в сумі 49800,00 грн. для проведення проектно-вишукувальних робіт (коригування) та кошти в сумі  9738,00 грн. для  експертизи проектної документації по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі з утепленням стін горища, заміною вікон та дверей (термомодернізація) Ланнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна,4 с-ще Ланна Карлівського району Полтавської області;

- в сумі 12000,00 грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації на заміну котла в теплогенераторній ДНЗ «Малятко» с.Куми:

- в сумі 15000,00 грн. для облаштування вузла обліку газу засобами дистанційної передачі  в ДНЗ «Малятко» с. Куми.

  1.2. Направити  іншу субвенцію до обласного бюджету  в сумі 2900,00 грн. для забезпечення співфінансування придбання персональних комп'ютерів/ноутбуків та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкових шкіл шляхом централізованої закупівлі (для 1-го класу Нижньоланнівського НВК І-ІІ ступенів).

 1. Доповнити сільську програму «Оздоровлення та відпочинок дітей Ланнівської сільської ради на 2018 рік» наступними заходами:

-  кошти в сумі 41973,00 грн. направити для  забезпечення співфінансування  для відшкодування (35%) вартості путівок, для оздоровлення дітей.

 1. Доповнити сільську програму «Соціально-економічного розвитку на 2018 рік» наступними заходами:

          -  кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад в сумі 1596500,00 грн.  направити для придбання тракторів та комплектуючих до них для Ланнівського ГСКП  та ГСКП «Нижньоланнівське»;

- надати поточні трансферти Ланнівському ГСКП  в сумі 10000,00 грн. для придбання запасних  частин для поточних ремонтів водогонів  в селищі Ланна по КФК 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»;

- надати поточні трансферти ГСКП «Нижньоланнівське» в сумі 31800,00 грн. для  оплати праці слюсарю-ремонтнику по КФК 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»;

          - направити кошти для виготовлення проектно-кошторисної документації по «Капітальний ремонт приміщень будинку соціальної сфери-будинок культури розташований за адресою: вул. Миру,12А, селище Ланна, Карлівський район, Полтавська область» в сумі 45709,00 грн. для проходження експертизи проектної документації в сумі 5578,00 грн;

         - направити кошти для виготовлення проектно-кошторисної документації по «Капітальний ремонт першого поверху громадської будівлі дільничної лікарні розташованої за адресою вул. Миру,13 селище Ланна, Карлівський район Полтавська область» в сумі 49000,00 грн. для проходження експертизи проектної документації в сумі 2705,00 грн.

 1. Доповнити сільську програму «Підтримки хворих односельців на 2017-2018 роки» наступними заходами:

          -  направити кошти у сумі 9000,00 грн. для надання одноразової  матеріальної допомоги хворим односельцям.

 1. 5. Контроль покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та управління майном. Голова  комісії  Джндемян Ж.А.

 

 

 Сільський голова                                          К.О.Удовиченко

 

 Проект

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ    ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 восьма сесія сьомого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15 червня 2018 року                                                                              №3

 

Про затвердження робочих проектів

 та кошторисної документації

 

            Заслухавши інформацію заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих  органів Сліченка О. Л., керуючись ст. ст. 26,30 Закону України «Про місцеве самоврядування», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити робочий проект та  зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва – «Капітальний ремонт приміщень будинку соціальної сфери -  будинок культури розташований за адресою: вул. Миру,12А, селище Ланна, Карлівський район, Полтаваська область. в сумі 1499959,00 грн. (один мільйон чотириста дев’яносто дев’ять  тисяч дев’ятсот п’ятдесят дев’ять грн. 00 коп.)
 2. Затвердити робочий проект та  зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва – «Капітальний ремонт першого поверху громадської будівлі дільничної лікарні розташованої за адресою: вул. Миру, 13, селище Ланна, Карлівський район Полтавська область» в сумі 1498949,00 грн. (один мільйон чотириста дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот сорок дев’ять грн. 00 коп.)
 3.   3. Контроль покласти на постійну комісію з питань   бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та управління майном.  Голова  комісії  Джндемян Ж.А.

 

 

 

    Сільський голова                                          К.О.Удовиченко

 Проект

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ    ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 восьма сесія сьомого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15 червня 2018 року                                                                              №4

 

Про затвердження робочого проекту та кошторисної

 документації капітального ремонту системи опалення

будинку соціальної сфери-будинку культури, розташований

 за адресою: вул. Миру, 12А, селище Ланна,

Карлівський район, Полтавська область

 

            Враховуючи експертний звіт щодо розгляду проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт системи опалення будинку соціальної сфери – будинок культури, розташований за адресою: вул. Миру, 12А, селище Ланна, Карлівський район Полтавської області  заслухавши інформацію заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих  органів Сліченка О. Л., куруючись ст. ст. 26,30 Закону України «Про місцеве самоврядування», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити робочий проект та зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва – «Капітальний ремонт системи опалення будинку соціальної сфери-будинок культури, розташований за адресою: вул. Миру,12А, селище Ланна, Карлівський район, Полтаваська область. в сумі 500 000,00 грн. (пятсот тисяч грн. 00 коп.)

 2. 2. Контроль покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та управління майном.  Голова  комісії  Джндемян Ж.А.

 

     Сільський голова                                          К.О.Удовиченко

 

П Р О Е К Т

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ    ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 восьма сесія сьомого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15 червня 2018 року                                                                              №5

 

Про затвердження розпоряджень сільського голови,

прийнятих у міжсесійний період.

 

         На виконання ст..42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи повноваження, які надані сільському голові та заслухавши інформацію про розпорядження, прийняті сільським головою в міжсесійний період, сільська  рада 

ВИРІШИЛА:

 

Затвердити  розпорядження сільського голови , які були прийняті між  третьою та восьмою сесіями сьомого скликання,  з питань основної діяльності, з №01/02-03 по №31/02-03з 01 січня по 29 травня 2018року.

 

 

 

Сільський голова                                              К. О. Удовиченко

 

 

Додаток

до рішення сільської ради

від  15 червня 2018 року

 

 

ПЕРЕЛІК

розпоряджень сільського голови, прийнятих між

 десятою та одинадцятою сесіями сьомого скликання сільської ради

2018рік

ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

№п/п

Назва розпорядження

Дата прийняття

розпорядження

1.       

Про закріплення відповідальних за ведення обліку та збереження печаток і штампів Ланнівської сільської ради, виконавчого комітету Ланнівської сільської ради

02.01.2018р.

№01/02-03

2.       

Про призначення відповідального за військовий облік

01.02.2018р

№01а/02-03

3.       

Про внесення змін до бюджету Ланнівської сільської ради на 2018 рік

03.02.2018р

№03/02-03

4.       

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік

25.01.2018р

№04/02-03

5.       

Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку виконавчого комітету Ланнівської сільскої ради

25.01.2018

№04а/02-03

6.       

Про ведення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій посадовими особами виконавчого комітету Ланнівської сільської ради

26.01.2018р

№05/02-03

7.       

Про скликання п’ятої сесії Ланнівської сільської ради

05.02.2018р

06/02-03

8.       

Про внесення змін до бюджету Ланнівської сільської ради на 2018 рік

12.02.2018 р

07/02-03

9.       

Про визначення відповідальної особи за застосування ЄЦП

12.02.2018 р

08/02-03

10.   

Про надання дозволу на проведення попередньої оплати

12.02.2018

09/02-03

11.   

Про внесення змін до бюджету об’єднаної сільської територіальної громади на 2018 рік

20.02.2018 р

№10/02-03

12.   

Про забезпечення застосування електронного цифрового підпису

20.02.2018 р

№11/02-03

13.   

Про затвердження складу комісії з проведення експертизи цінності документів

20.02.2018 р

№12/02-03

14.   

Про внесення змін до бюджету об’єднаної сільської  територіальної громади на 2018 року

16.03.2018 р

№13/02-03

15.   

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

19.03.2018 р

№14/02-03

16.   

Про попередню оплату згідно договору №07/18 віл 16.03.2018 рік на розроблення Генерального плату с. Куми

27.03.2018 р

№15/02-03

17.   

Про попередню оплату згідно договору №07/18 віл 16.03.2018 рік на розроблення Генерального плату с-ща Ланна

27.03.2018р

№16/02-03

18.   

Про обстеження вулиць і доріг с Н. Ланна

27.03.2018 р

№17/02-03

19.   

Про внесення змін до бюджету об’єднаної сільської  територіальної громади на 2018 року

28.03.2018 р

№18/02-03

20.   

Про внесення змін до бюджету об’єднаної сільської  територіальної громади на 2018 року

30.03.2018 р

№19/02-03

21.   

Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

24.04.2018 р

№21/02-03

22.   

Про впорядкування населених пунктів Ланнівської сільської ради

26.04.2018 р

№22/02-03

23.   

Про надання матеріальної допомоги Лаленку В. А.

03.05.2018 р

№24/02-03

24.   

Про внесення змін до бюджету об’єднаної сільської  територіальної громади на 2018 року

10.05.2018 р

№25/02-03

25.   

Про обстеження вулиць і доріг

10.05.2018 р

№25/02-03

26.   

Про покладення обов’язків сільського голови

11.05.2018 р

№25/02-03

27.   

Про надання матеріальної допомоги Сухому С. А.

18.05.2018 р

№27/02-03

28.   

Про затвердження штатного розпису в новій редакції

18.05.2018 р

№28/02-03

29.   

Про внесення змін до бюджету об’єднаної сільської  територіальної громади на 2018 року

29.05.2018р.

№29/02-03

30.   

Про відмову у наданні матеріальної допомоги

29.05.2018 р

№30/02-03

31.   

Про впорядкування населених пунктів Ланнівської сільскої ради

29.05.2018 р

№31/02-03

 Проект

 

 Проект

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ    ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 восьма сесія сьомого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

Від  15 червня 2018 року                                                              №6

 

Про утворення відділу

освіти, культури, молоді та спорту

Ланнівської  сільської  ради  ОТГ

 

         Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та на виконання Плану організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад, затвердженого рішенням позачергової шіснадцятої сесії сьомого скликання Ланнівської сільської ради, керуючись п.32 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 В И Р І Ш И Л А:

 Утворити відділ освіти, культури, молоді та спорту Ланнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади, як юридичну особу та головним розпорядником бюджетних коштів.

 1. Затвердити Положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту Ланнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади згідно Додатку 1
 2. Затвердити структуру та штатний розпис відділу освіти, культури, молоді та спорту Ланнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади згідно додатку 2.
 3. Виконавчому комітету Ланнівської сільської ради провести державну реєстрацію відділу освіти, культури, молоді та спорту Ланнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади в установленому законодавством порядку.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення, забезпечення законності правопорядку, депутатської діяльності та протидії корупції.

  

Сільський голова                                                        К.О. Удовиченко 

                                                                 

 

П Р О Е К Т

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ    ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 восьма сесія сьомого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15 червня 2018 року                                                                              №7

Про затвердження Переліку проектів,

що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на формування інфраструктури

об’єднаних територіальних громад у 2018 році 

 

Відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №385, Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 року № 242, постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 року № 410 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад», керуючись ст. 26, 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Схвалити перелік засобів та технічних пристроїв для Ланнівського ГСКП, видатки на придбання яких здійснюватимуться за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад:
 • Трактор Беларус 82.1 (МТЗ 82.1)              - 510 000 грн.
 • Фронтальний навантажувач ПБМ – 800 - 77 000 грн.
 • Ковш ПБМ – 800-2                   - 12 000 грн.
 • Вакуумний компресор МЕС 5000             - 107 600 грн.
 • Вакуумний напівпричеп цистерна ВНЦ- 6  - 216 800 грн.
 • Навісне обладнання передній відвал для
 • снігу НО-79-1                                                - 21 500 грн.
 1. Схвалити перелік засобів та технічних пристроїв для ГСКП «Нижньоланнівське», видатки на придбання яких здійснюватимуться за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад:
 • Трактор Беларус 82.1 (МТЗ 82.1) – 510 000 грн.
 • Прицеп тракторний виробництва «Уманьферммаш» - 141 600 грн.

  

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, екології, охорони навколишнього природного середовища, паливо-енергетичного комплексу та використання надр, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку.

 

 

Сільський голова                                      К. О. Удовиченко

 

П Р О Е К Т

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ    ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 восьма сесія сьомого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

 

15 червня 2018 року                                                                              №8

 

Про затвердження звіту

оцінки комунального майна та передачу

в господарське віддання Ланнівському ГСКП

 

         Розглянувши звіти про оцінку майна, а саме: двокімнатної квартири №3 загальною площею 34,2 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Львівська, 3, с.Львівське Карлівського району Полтавської області; трикімнатної квартири №1 загальною площею 65,4 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Львівська, 3, с.Львівське Карлівського району Полтавської області; однокімнатної квартири №2 загальною площею 42,6 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Львівська, 3, с.Львівське Карлівського району Полтавської області; трикімнатної квартири №2 загальною площею 77,6 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Грабовського, 1, с.Львівське Карлівського району Полтавської області; трикімнатної квартири №4 загальною площею 57,0 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Львівська, 21, с.Львівське Карлівського району Полтавської області; однокімнатної квартири №4 загальною площею 27,7 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Львівська, 2б, с.Львівське Карлівського району Полтавської області; трикімнатної квартири №2 загальною площею 64,5 м2, розташованої на першому поверсі двоповерхового житлового будинку по вул.Львівська, 4, с.Львівське Карлівського району Полтавської області; чотирикімнатної квартири №3 загальною площею 72,3 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Грабовського, 2, с.Львівське Карлівського району Полтавської області; однокімнатної квартири №1 загальною площею 30,1 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Львівська, 8, с.Львівське Карлівського району Полтавської області; однокімнатної квартири №2 загальною площею 32,3 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Львівська, 8, с.Львівське Карлівського району Полтавської області; однокімнатної квартири №5 загальною площею 33,7 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Львівська, 8, с.Львівське Карлівського району Полтавської області; однокімнатної квартири №6 загальною площею 33,2 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Львівська, 8, с.Львівське Карлівського району Полтавської області; однокімнатної квартири №7 загальною площею 39,0 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Львівська, 8, с.Львівське Карлівського району Полтавської області; двокімнатної квартири №3 загальною площею 68,1 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Львівська, 8, с.Львівське Карлівського району Полтавської області; двокімнатної квартири №2 загальною площею 58,1 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Львівська, 21, с.Львівське Карлівського району Полтавської області; двокімнатної квартири №2 загальною площею 28,1 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Львівська, 2б, с.Львівське Карлівського району Полтавської області; двокімнатної квартири №4 загальною площею 38,8 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Грабовського, 1, с.Львівське Карлівського району Полтавської області; однокімнатної квартири №2 загальною площею 29,7 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Горького, 9, с.Куми Карлівського району Полтавської області; однокімнатної квартири №5 загальною площею 34,8 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Горького, 9, с.Куми Карлівського району Полтавської області; чотирикімнатної квартири №8 загальною площею 81,2 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Кумівська, 3, с.Куми Карлівського району Полтавської області; однокімнатної квартири №4 загальною площею 36,6 м2, розташованої на другому поверсі двоповерхового житлового будинку по вул.Кумівська, 8, с.Куми Карлівського району Полтавської області; однокімнатної квартири №1 загальною площею 39,1 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Гоголя, 8, с.Чалівка Карлівського району Полтавської області; однокімнатної квартири №2 загальною площею 37,1 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Гоголя, 8, с.Чалівка Карлівського району Полтавської області; однокімнатної квартири №7 загальною площею 27,4 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Гоголя, 8, с.Чалівка Карлівського району Полтавської області; однокімнатної квартири №9 загальною площею 31,9 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинкДодаток 1у по вул.Гоголя, 8, с.Чалівка Карлівського району Полтавської області; двокімнатної квартири №1 загальною площею 57,5 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Котляревського, 13, с.Коржиха Карлівського району Полтавської області; трикімнатної квартири №2 загальною площею 46,0 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Котляревського, 13, с.Коржиха Карлівського району Полтавської області; чотирикімнатної квартири №4 загальною площею 54,9 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Котляревського, 13, с.Коржиха Карлівського району Полтавської області; однокімнатної квартири №5 загальною площею 45,8 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Котляревського, 2, с.Коржиха Карлівського району Полтавської області, виготовлених суб’єктом оціночної діяльності Тютюнником Юрієм Васильовичем (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №852/17 від 29.08.2017 року), керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити звіти про оцінку майна комунальної власності, а саме:
 • звіт про оцінку майна 04/12-18 двокімнатної квартири №3 загальною площею 34,2 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Львівська, 3, с.Львівське Карлівського району Полтавської області з оціночною вартістю 20280 грн. (двадцять тисяч двісті вісімдесят гривень) з ПДВ4
 • звіт про оцінку майна 04/10-18 трикімнатної квартири №1 загальною площею 65,4 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Львівська, 3, с.Львівське Карлівського району Полтавської області з оціночною вартістю 38770 грн. (тридцять вісім тисяч сімсот сімдесят гривень) з ПДВ;
 • звіт про оцінку майна 04/11-18 однокімнатної квартири №2 загальною площею 42,6 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Львівська, 3, с.Львівське Карлівського району Полтавської області з оціночною вартістю 25260 грн. (двадцять п’ять тисяч двісті шістдесят гривень) з ПДВ;
 • звіт про оцінку майна 04/13-18 трикімнатної квартири №2 загальною площею 77,6 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Грабовського, 1, с.Львівське Карлівського району Полтавської області з оціночною вартістю 40200 грн. ( сорок тисяч двісті гривень) з ПДВ;
 • звіт про оцінку майна 04/14-18 трикімнатної квартири №4 загальною площею 57,0 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Львівська, 21, с.Львівське Карлівського району Полтавської області з оціночною вартістю 42240 грн. (сорок дві тисячі двісті сорок гривень) з ПДВ;
 • звіт про оцінку майна 04/15-18 однокімнатної квартири №4 загальною площею 27,7 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Львівська, 2б, с.Львівське Карлівського району Полтавської області з оціночною вартістю 16420 грн. (шістнадцять тисяч чотириста двадцять гривень) з ПДВ;
 • звіт про оцінку майна 04/16-18 трикімнатної квартири №2 загальною площею 64,5 м2, розташованої на першому поверсі двоповерхового житлового будинку по вул.Львівська, 4, с.Львівське Карлівського району Полтавської області з оціночною вартістю 47800 грн. (сорок сім тисяч вісімсот гривень) з ПДВ;
 • звіт про оцінку майна 04/17-18 чотирикімнатної квартири №3 загальною площею 72,3 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Грабовського, 2, с.Львівське Карлівського району Полтавської області з оціночною вартістю 45180 грн. (сорок п’ять тисяч сто вісімдесят гривень ) з ПДВ;
 • звіт про оцінку майна 04/18-18 однокімнатної квартири №1 загальною площею 30,1 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Львівська, 8, с.Львівське Карлівського району Полтавської області з оціночною вартістю 13650 грн. (тринадцять тисяч шістсот п’ятдесят гривень) з ПДВ;
 • звіт про оцінку майна 04/19-18 однокімнатної квартири №2 загальною площею 32,3 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Львівська, 8, с.Львівське Карлівського району Полтавської області з оціночною вартістю 13180 грн. (тринадцять тисяч сто вісімдесят гривень) з ПДВ;
 • звіт про оцінку майна 04/20-18 однокімнатної квартири №5 загальною площею 33,7 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Львівська, 8, с.Львівське Карлівського району Полтавської області з оціночною вартістю 13760 грн. (тринадцять тисяч сімсот шістдесят гривень) з ПДВ;
 • звіт про оцінку майна 04/21-18 однокімнатної квартири №6 загальною площею 33,2 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Львівська, 8, с.Львівське Карлівського району Полтавської області з оціночною вартістю 13550 грн. (тринадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят гривень) з ПДВ;
 • звіт про оцінку майна 04/22-18 однокімнатної квартири №7 загальною площею 39,0 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Львівська, 8, с.Львівське Карлівського району Полтавської області з оціночною вартістю 15920 (п’ятнадцять тисяч дев’ятсот двадцять гривень) з ПДВ;
 • звіт про оцінку майна 04/23-18 двокімнатної квартири №3 загальною площею 68,1 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Львівська, 8, с.Львівське Карлівського району Полтавської області з оціночною вартістю 27800 грн. (двадцять сім тисяч вісімсот гривень) з ПДВ;
 • звіт про оцінку майна 04/24-18 двокімнатної квартири №2 загальною площею 58,1 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Львівська, 21, с.Львівське Карлівського району Полтавської області з оціночною вартістю 26350 (двадцять шість тисяч триста п’ятдесят гривень) з ПДВ;
 • звіт про оцінку майна 04/25-18 двокімнатної квартири №2 загальною площею 28,1 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Львівська, 2б, с.Львівське Карлівського району Полтавської області 12740 грн. (дванадцять тисяч сімсот сорок гривень) з ПДВ;
 • звіт про оцінку майна 04/26-18 звіт двокімнатної квартири №4 загальною площею 38,8 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Грабовського, 1, с.Львівське Карлівського району Полтавської області з оціночною вартістю 17600 грн. (сімнадцять тисяч шістсот гривень) з ПДВ;
 • звіт про оцінку майна 04/27-18 однокімнатної квартири №2 загальною площею 29,7 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Горького, 9, с.Куми Карлівського району Полтавської області з оціночною вартістю 13470 грн. (тринадцять тисяч чотириста сімдесят гривень) з ПДВ;
 • звіт про оцінку майна 04/28-18 однокімнатної квартири №5 загальною площею 34,8 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Горького, 9, с.Куми Карлівського району Полтавської області з оціночною вартістю 15780 грн. (п’ятнадцять тисяч сімсот вісімдесят гривень) з ПДВ;
 • звіт про оцінку майна 04/29-18 чотирикімнатної квартири №8 загальною площею 81,2 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Кумівська, 3, с.Куми Карлівського району Полтавської області з оціночною вартістю 57170 грн. (п’ятдесят сім тисяч сто сімдесят гривень) з ПДВ;
 • звіт про оцінку майна 04/30-18 однокімнатної квартири №4 загальною площею 36,6 м2, розташованої на другому поверсі двоповерхового житлового будинку по вул.Кумівська, 8, с.Куми Карлівського району Полтавської області з оціночною вартістю 25770 грн. (двадцять п’ять тисяч сімсот сімдесят гривень) з ПДВ;
 • звіт про оцінку майна 04/31-18 однокімнатної квартири №1 загальною площею 39,1 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Гоголя, 8, с.Чалівка Карлівського району Полтавської області з оціночною вартістю 13350 грн. (тринадцять тисяч триста п’ятдесят гривень) з ПДВ;
 • звіт про оцінку майна 04/32-18 однокімнатної квартири №2 загальною площею 37,1 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Гоголя, 8, с.Чалівка Карлівського району Полтавської області з оціночною вартістю 20900 грн. (двадцять тисяч дев’ятсот гривень);
 • звіт про оцінку майна 04/33-18 однокімнатної квартири №7 загальною площею 27,4 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Гоголя, 8, с.Чалівка Карлівського району Полтавської області з оціночною вартістю 12430 грн. (дванадцять тисяч чотириста тридцять гривень) з ПДВ;
 • звіт про оцінку майна 04/34-18 однокімнатної квартири №9 загальною площею 31,9 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Гоголя, 8, с.Чалівка Карлівського району Полтавської області з оціночною вартістю 14470 грн. (чотирнадцять тисяч чотириста сімдесят гривень);
 • звіт про оцінку майна 04/35-18 двокімнатної квартири №1 загальною площею 57,5 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Котляревського, 13, с.Коржиха Карлівського району Полтавської області з оціночною вартістю з оціночною вартістю 34090 грн. (тридцять чотири тисячі дев’яносто гривень) з ПДВ;
 • звіт про оцінку майна 04/36-18 трикімнатної квартири №2 загальною площею 46,0 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Котляревського, 13, с.Коржиха Карлівського району Полтавської області з оціночною вартістю 20860 грн. (двадцять тисяч вісімсот шістдесят гривень) з ПДВ;
 • звіт про оцінку майна 04/37-18 чотирикімнатної квартири №4 загальною площею 54,9 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Котляревського, 13, с.Коржиха Карлівського району Полтавської області з оціночною вартістю 18750 грн. (вісімнадцять тисяч сімсот п’ятдесят гривень) з ПДВ;
 • звіт про оцінку майна 04/38-18 однокімнатної квартири №5 загальною площею 45,8 м2, розташованої в одноповерховому житловому будинку по вул.Котляревського, 2, с.Коржиха Карлівського району Полтавської області з оціночною вартістю 25970 грн. (двадцять п’ять тисяч дев’ятсот сімдесят гривень) з ПДВ.
 1. Передати на баланс та в господарське відання Ланнівському ГСКП комунальне майно, яке зазначене в пункті першому даного рішення.
 2. Доручити Ланнівському ГСКП провести процедуру приватизації, зазначеного даним рішенням комунального майна в порядку, визначеному чинним законодавством України.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та управління майном.

 

       Сільський голова                                                                                                     Удовиченко К.О.

 

                                                                                         П Р О Е К Т          

       

 ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьма сесія сьомого скликання

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

15 червня  2018 року                                                                     №9

 

Про  затвердження Програми поліпшення життєзабезпечення осіб,

що мають статус «Інвалід з дитинства», на 2018 рік

 

            З метою реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, надання матеріальної допомоги особам, що мають статус «Інвалід з дитинства»  ,  які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги, згідно ч.1 п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   сільська рада

 

                                               ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму поліпшення життєзабезпечення осіб, що мають статус «Інвалід з дитинства», з обмеженими фізичними можливостями –інвалідів-колясочників, на 2018 рік (додаток 1)
 1. Визначити джерелом фінансування Програми сільський бюджет – 75,0 тис. грн. 
 1. Затвердити Порядок надання одноразової матеріальної особам, що мають статус «Інвалід з дитинства», з обмеженими фізичними можливостями –інвалідів-колясочників (додаток 2)
 1. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів,  соціально-економічного розвитку  та управління майном ( голова комісії – Джндемян Ж.А.) та постійну комісію з питань  освіти, культури, спорту, охорони  здоров'я, соціального захисту населення, забезпечення законності, правопорядку, депутатської  діяльності та протидії корупції ( голова комісії – Біла О.І.).

       

 

Сільський голова                                                               Удовиченко К.О.