офіційний сайт

Ланнівська ОТГ

Карлівського району Полтавської області

П Р О Е К Т

 

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ    ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Позачергова десята сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

13  липня 2018 року                                                                               №

Про внесення змін до показників

 бюджету об'єднаної сільської

територіальної громади на 2018 рік

 

          Керуючись статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  статтями 23, 78  « Бюджетного Кодексу України», Ланнівська сільська рада 

ВИРІШИЛА:

І. Внести зміни до рішення третьої сесії сьомого скликання Ланнівської сільської ради від 20 грудня 2017 року №1 «Про бюджет об’єднаної сільської територіальної громади на 2018 рік» згідно з додатками 1-6 (Додаток1, Додаток 2, Додаток 3, Додаток 4, Додаток 5, Додаток 6)

ІІ. Контроль покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів,  соціально-економічного розвитку  та управління майном (Голова  комісії  Джндемян Ж. А.)

 

 

              Сільський  голова                                            К. О. Удовиченко

 

 

П Р О Е К Т

 

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Позачергова десята сесія  сьомого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

13 липня  2018  року                                                                                                      №

 

Про внесення змін і  доповнень

до сільських програм

 

             Беручи до уваги листи відділу культури та туризму Карлівської РДА,  Ланнівського ГСКП, ГСКП «Нижньоланнівське», відповідно до п.5 ст.101 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров'я, соціального захисту населення, забезпечення законності, правопорядку, депутатської діяльності та протидії корупції, постійної комісії питань   бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та управління майном сільська  рада 

ВИРІШИЛА:

 

1.Доповнити сільську програму «Розвитку освіти та культури на 2016-2018 роки» наступними заходами:   -  Направити субвенцію до районного бюджету  для підтримки закладів культури, що працюють на території Ланнівської сільської ради   в сумі 4445,00 грн. дна  оплати електроенергії за травень – серпень 2018 року.

2. Доповнити сільську програму «Соціально-економічного розвитку на 2018 рік» наступними заходами:          - надати поточні трансферти Ланнівському ГСКП  в сумі 145200,00 грн. для придбання запасних  частин для поточних ремонтів водогонів  в селищі Ланна, та в сумі 9900,00 грн., для виплати заробітної плати слюсарям-сантехнікам в липні 2018 року по КФК 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»;

 - надати капітальні трансферти Ланнівському ГСКП в сумі 63400,00 грн. для придбання глибинного насосу 6SR 18/22Pedrollo  вартістю 57000,00 грн., та станції керування КАСКАД 40-60А вартістю 6400,00 грн. по КФК  6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»;

- надати поточні трансферти ГСКП «Нижньоланнівське» в сумі 11750,60 грн. для  придбання інвентарю, запчастин, паливо-мастильних матеріалів та оплати за встановлення та опломбування електричного лічильника по КФК 6030 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»;

          - направити кошти  в сумі 1 448 672,00 грн. для оплати  робіт по «Капітальному ремонту приміщень будинку соціальної сфери-будинок культури розташований за адресою: вул. Миру,12А, селище Ланна, Карлівський район, Полтавська область»  по КФК 7370»

- направити кошти в сумі11331,60 грн. для проведення коригування проектно-кошторисної документації  «Капітальний ремонт даху будівлі соціальної сфери по вулиці Миру 12 а в селищі Ланна, Карлівського району, Полтавської області».

3. Контроль покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та управління майном. Голова  комісії  Джндемян Ж.А.

 

 

Сільський голова                                          К.О.Удовиченко

 

   

П Р О Е К Т

 

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Позачергова десята сесія  сьомого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

13 липня  2018  року                                                                                                      №

 

Про затвердження Порядку призначення

на  посаду  керівників  закладів загальної

середньої освіти комунальної форми власності

та відділу освіти, культури, молоді та спорту

Ланнівської сільської ради ОТГ

 

Відповідно до статей 25, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.26, ч.1 ст. 66 Закону України «Про освіту», ч.2 ст.26 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №827 від 13.10.2015 року та з метою забезпечення прозорості при призначенні керівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Порядок призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності та відділу освіти, культури, молоді та спорту Ланнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади
  2. Виконавчому комітету Ланнівської сільської ради забезпечити оприлюднення прийнятого рішення на сайті сільської ради.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення, забезпечення законності правопорядку, депутатської діяльності та протидії корупції.

 

 

 

Сільський голова                                                        К.О. Удовиченко