офіційний сайт

Ланнівська ОТГ

Карлівського району Полтавської області

                                                                                     П Р О Е К Т

             ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ    ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Позачергова дванадцята сесія сьомого скликання

                           РІШЕННЯ

18  вересня 2018 року                                                                               № 

Про внесення змін до показників

 бюджету об'єднаної сільської

територіальної громади на 2018 рік

 

          Керуючись статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  статтями 23, 78  « Бюджетного Кодексу України», Ланнівська сільська рада 

ВИРІШИЛА:

І. Внести зміни до рішення третьої сесії сьомого скликання Ланнівської сільської ради від 20 грудня 2017 року №1 «Про бюджет об’єднаної сільської територіальної громади на 2018 рік» згідно з додатками 1-6

ІІ. Контроль покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів,  соціально-економічного розвитку  та управління майном (Голова  комісії  Джндемян Ж. А.)

 

 

              Сільський  голова                                            К. О. Удовиченко

           

                                                                            П Р О Е К Т

                ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Позачергова дванадцята сесія сьомого скликання

 

                                      РІШЕННЯ

 

18 вересня 2018 року                                                                    №

 

Про затвердження протоколу засідання

приватизаційної комісії №2 від 05.09.2018р.

та інформаційного повідомлення

 

Відповідно до п.27 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №432 від 10.05.2018 року, рішення третьої сесії Ланнівської сільської  ради сьомого скликання №19 від 20.12.2017 року «Про надання дозволу Ланнівському ГСКП здійснити відчуження (продаж на аукціоні) майна, яке знаходиться у господарському віданні», рішення п’ятої сесії Ланнівської сільської  ради сьомого скликання №5 від 09.02.2018 року «Про затвердження звіту про оцінку майна на квартиру за адресою: Полтавська область, Карлівський район с.Ланна, вул.Сумця, 8, кв.1» та рішення позачергової одинадцятої сесії Ланнівської сільської  ради сьомого скликання №7 від 10.08.2018 року «Про приватизацію квартири номер 1 за адресою: селище Ланна,  вулиця  Сумця, будинок 8 Карлівського району Полтавської області», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про приватизацію державного та комунального майна, сільська рада

 ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити протокол засідання приватизаційної (аукціонної) комісії при виконавчому комітеті Ланнівської сільської ради №2 від 05.09.2018 року та інформаційне повідомлення про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації комунальної власності – квартира загальною площею 96,6 м2 нової редакції (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та управління майном.

 

 

Сільський голова                                                      К.О. Удовиченко

 

 

                                                                         П Р О Е К Т

                ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Позачергова дванадцята сесія сьомого скликання

 

                                      РІШЕННЯ

 

18 вересня 2018 року                                                                    №

 

Про затвердження програми якісного

медичного обслуговування населення Ланнівської громади

на 2018-2019 роки та програми утримання

додаткового медичного персоналу медичних закладів

Ланнівської сільської ради

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», враховуючи висновки і рекомендації  постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення, забезпечення законності, правопорядку, депутатської діяльності та протидії корупції,  сільська рада

вирішила:

 

 1. Затвердити Програму утримання додаткового медичного персоналу медичних закладів Ланнівської сільської громади на 2018-2019 роки;
 2. Затвердити програму якісного медичного обслуговування населення

Ланнівської громади на 2018-2019 роки;

 1. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів програми передбачаються при формуванні сільського бюджету і затверджуються рішенням сільської ради про бюджет на відповідний бюджетний період та коригуються в процесі його виконання;
 2. 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення, забезпечення законності, правопорядку, депутатської діяльності та протидії корупції (голова комісії Біла О.І.)

 

            Сільський голова                                       Удовиченко К.О.

 

               ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Позачергова дванадцята сесія сьомого скликання

 

                                                       РІШЕННЯ

 

18 вересня  2018 року                                                                                 №

 

Про затвердження Положення

про інспекцію з благоустрою

Ланнівської сільської ради

 

Відповідно до статей ст.254, ст.255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статей 10, 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статей 26, 38, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства з питань житлово-комунального  господарства України від 09.11.2007 року N 177 «Про затвердження Примірного положення про інспекцію з благоустрою населеного пункту» та з метою контролю за станом благоустрою території Ланнівської сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про інспекцію з благоустрою Ланнівської сільської ради (додаток 1).
 2. Створити при Ланнівському госпрозрахунковому сільському комунальному підприємстві інспекцію з благоустрою Ланнівської сільської ради в межах штатної чисельності.
 3. Надати повноваження інспектору по благоустрою на складання матеріалів про адміністративні правопорушення благоустрою території Ланнівської сільської ради, передбачені ст.ст.150, 152, 153, 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Правилами благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків та додержання тиші в громадських місцях Ланнівської сільської ради та направляти їх відповідно до вимог ст.257 КУпАП органові, уповноваженому розглядати справи про адміністративні правопорушення.
 4. Затвердитижурнал видачі бланків актів, приписів, протоколів (додаток 2); журнал обліку матеріалів про адміністративні правопорушення (додаток 3); форму акту, припису, протоколу про адміністративне правопорушення;посвідчення та реєстраційний штамп інспектора по благоустрою згідно з додатками: 2, 3, 4, 5, 6, 7.
 5. Зобов’язати Ланнівське госпрозрахункове сільське комунальне підприємство виготовити посвідчення та реєстраційний штамп інспектора по благоустрою міста.
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров'я, соціального захисту населення, забезпечення законності, правопорядку, депутатської діяльності та протидії корупції.

 

 

Сільський голова                                                      К.О. Удовиченко

 

                                                                                              П Р О Е К Т

                ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

          КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ   ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Позачергова дванадцята   сесія сьомого скликання

                                     Р І Ш Е Н Н Я 

         

 18 вересня  2018  року                                                                                  №  

  Про внесення змін до рішення  № 4

п’ятої сесії cьомого скликання від 09.02.2018 року

 

 

    У зв’язку зі зміною розміру членських внесків до Асоціації «Полтавська обласна Асоціація органів місцевого самоврядування», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до рішення № 4 п’ятої сесії cьомого скликання від 09.02.2018 року «Про вступ Ланнівської сільської ради Карлівського району Полтавської області до Асоціації «Полтавська обласна Асоціація органів місцевого самоврядування» і п.3 даного рішення викласти у такій редакції:

«Головному бухгалтеру виконавчого комітету Ланнівської сільської ради Рябоконь В.М. провести оплату членських внесків до Асоціації на 2018 рік у розмірі 4304 грн.

 1. Контроль виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та управління майном (голова комісії –Джндемян Ж.А.).

 

 

Сільський голова                                       К.О.Удовиченко

                                                                                                 П Р О Е К Т

                 ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Позачергова дванадцята сесія  сьомого скликання

                     Р І Ш Е Н Н Я

18 вересня 2018 року                                                   №

 

Про внесення змін і  доповнень

до сільських програм

 

          Беручи до уваги листи комунального некомерційного підприємства «Карлівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Карлівської РДА, відділу культури і туризму Карлівської РДА  Ланнівського ГСКП, ГСКП «Нижньоланнівське», лист відділу освіти, культури, молоді та спорту Ланнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади відповідно до п.5 ст.101 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з  питань   бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та управління майном сільська  рада 

ВИРІШИЛА:

 1. Доповнити сільську програму «Розвитку освіти та культури на 2016-2018 роки» наступними заходами:

- Направити субвенцію відділу культури і туризму Карлівської РДА в сумі 4273,00 грн. для оплати електроенергії використаної Ланнівським сільським будинком культури, Ланнівською сільською бібліотекою –філіалом, Нижньоланнівським будинком культури та Нижньоланнівською сільською бібліотекою –філіалом у липні-серпні у сумі – 1888,00 грн., та за період з 16 серпня по 15 вересня 2018 року в сумі 2385,00 грн.

   -  Направити поточні трансферти відділу освіти, культури, молоді та спорту Ланнівської сільської ради Ланнівської ОТГ сумі 135800,00 грн.: для виплати заробітної плати працівникам  - 62100,00 грн., нарахування на заробітну плату – 13700,00 грн.; для придбання меблів  - 45000,00 грн., для придбання канцтоварів – 5000,00 грн.,  для заправки картриджів та придбання програмного забезпечення – 10000,00 грн.;

 1. Доповнити сільську програму «Підтримки закладів охорони здоров’я на 2016-2018 рік» наступними заходами:

  - направити субвенцію в сумі 249273,00 грн., а саме: - 60073,00 грн до Карлівського районного бюджету для оплати заробітної плати з нарахуваннями персоналу, що підлягає скороченню Ланнівської  АЗПСМ та Нижньоланнівського ФАП ; - 189200,00 грн. до Карлівського районного бюджету для забезпечення фінансування Ланнівської ПМСД.

 1. Доповнити сільську програму «Соціально-економічного розвитку на 2018 рік» наступними заходами:

  - надати поточні трансферти Ланнівському ГСКП  в сумі 100257,00грн.: для придбання  засувок з гумовим клином чавунних фланцевих ДУ 50, 80, 100 для водогонів та КНС с. Куми в сумі – 19200,00 грн., оплати за поточний ремонт  водогону по вул. Шевченка в селищі Ланна – 81057,00 по КФК 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»;

- надати поточні трансферти Ланнівському ГСКП в сумі 138200,00 грн. для проведення  ремонту тротуарної доріжки сполученням вулиць Шевченко та Кумівської  в селі Куми, Кардівського району, Полтавської області, та в сумі 198000,00 грн. для оплати поточного ремонту дороги по вул. Калинова в селищі Ланна  по КФК 7442 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури»

- надати поточні трансферти Ланнівському ГСКП  в сумі – 16200,00 грн. для  придбання тачки 2-колісної будівельної в сумі 2300,00 грн, запасних частин до бензокос в сумі 3100,00 грн.,  придбання бензопил в кількості 2 шт. – 5000,00 грн., придбання ел. лампочок Ledstar 23ВТ Е27 для вуличного освітлення в сумі 3100,00 грн, придбання бензокоси в сумі 2700,00 грн. по КФК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

- надати поточні трансферти ГСКП «Нижньоланнівське» в сумі 64712,00 грн.: для   придбання піску та щебеню гран відсіву – 47540,00 грн.; для придбання ліхтарів вуличного освітлення та кронштейнів до них на суму 17172,00 грн.  по КФК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

- надати поточні трансферти ГСКП «Нижньоланнівське» в сумі 189900,00 грн. для  поточного ремонту пішохідної частини вулиці Молодіжна по КФК 7442 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури» ;

         - економію асигнувань в сумі 7100,00 грн., що виділялися на поточний ремонт вулиці Мирошниченка направити на поточний ремонт пішохідної частини вулиці Молодіжна по КФК 7442 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури»

         -  У зв’язку з надходженням коштів у сумі 650000,00 грн. відповідно до розпорядження голови Полтавської облдержадміністрації від 03.09.2018 року №766 «Про розподіл у 2018 році коштів фонду розвитку територій області»  зменшити видатки для оплати робіт по «Капітальному ремонту приміщень будинку соціальної сфери –будинок культури розташований за адресою: вул. Миру, 12 А, селище Ланна Карлівський район, Полтавська область» по КФК 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» на суму 644583,00 грн. які були уточнені за рахунок перевиконання доходної частини бюджету об’єднаної сільської територіальної громади рішенням позачергової десятої сесії сьомого скликання 13 липня 2018 року

- Виділити кошти спеціального фонду для оплати експертизи проектної документації робочого проекту «Капітельний ремонт даху будівлі соціальної сфери по вул. Миру, 12а, в селищі Ланна Карлівського району Полтавської області Коригування» в сумі 5417,00 грн. по КФК 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»

 1. 4. Контроль покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та управління майном.  Голова  комісії  Джндемян Ж.А.

 

 

Сільський голова                                          К.О.Удовиченко

   

                                                                                                       П Р О Е К Т

                                  ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

      КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ   ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

            Позачергова дванадцята   сесія сьомого скликання

                                           Р І Ш Е Н Н Я 

         

 18 вересня  2018  року                                                                              №

  Про затвердження Програми правової освіти  населення 

Ланнівської сільської радина 2018-2021  роки

  

       Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою надання правової допомоги населенню Ланнівської сільської ради, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

   Затвердити Програму правової освіти населення Ланнівської сільської ради на     2018  -  2021  роки    ( додається).

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника юридичного відділу виконавчого комітету Ланнівської сільської ради Чуракову Н.В.

 

 

Сільський голова                                     К.О.Удовиченко