офіційний сайт

Ланнівська ОТГ

Карлівського району Полтавської області

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Позачергова дванадцята сесія сьомого скликання

(друге засідання)

 28 вересня 2018 року  

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Позачергова дванадцята сесія сьомого скликання

(друге засідання)

 

РІШЕННЯ

 

28 вересня 2018 року                                                                                 №

 

Про внесення змін до рішення позачергової

одинадцятої сесії Ланнівської сільської  ради

сьомого скликання  №6 від 10.08.2018 року

 «Про  приватизацію  комунального  майна

Ланнівської сільської ради та затвердження

протоколу приватизаційної комісії»

 

Відповідно до частини першої статті 25 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», Порядку перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України №1271/2065 від 30.12.2015 року та враховуючи рішення приватизаційної комісії при виконавчому комітеті Ланнівської сільської ради щодо перерахування коштів від відчуження майна комунальної власності, керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА: 

 1. Внести зміни до рішення позачергової одинадцятої сесії Ланнівської сільської ради сьомого скликання №6 від 10.08.2018 року «Про приватизацію комунального майна Ланнівської сільської ради та затвердження протоколу приватизаційної комісії», виклавши пункт п’ятий в такій редакції:

«5. Грошові кошти з відчуження об’єктів приватизації комунальної власності Ланнівської сільської ради в повному обсязі зарахувати на розрахунковий рахунок місцевого бюджету».

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та управління майном.

 

 

Сільський голова                                                      К.О. Удовиченко

 

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Позачергова дванадцята сесія сьомого скликання

(друге засідання)

 РІШЕННЯ

 

28 вересня 2018 року                                                                                 №

 

Про прийняття закладів освіти

та культури зі спільної власності

територіальних громад Карлівського

району  у  комунальну  власність

Ланнівської  сільської  ради

 

Відповідно до ст.26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», п. 39 розділу IV Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України, та враховуючи рішення вісімнадцятої сесії Карлівської районної ради сьомого скликання від 20.09.2018 року «Про передачу закладів освіти та культури зі спільної власності територіальних громад Карлівського району у комунальну власність Ланнівської об’єднаної територіальної громади», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Прийняти безоплатно зі спільної власності територіальних громад Карлівського району у комунальну власність Ланнівської сільської ради (код ЄДРПОУ: 21046584) на баланс відділу освіти, культури, молоді та спорту Ланнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади будівлі, споруди та майно закладів освіти і культури, згідно актів приймання-передачі, затверджених рішенням вісімнадцятої сесії Карлівської районної ради сьомого скликання від 20.09.2018 року, що додаються.
 2. Ввійти до складу засновників закладів освіти та культури комунальної власності Ланнівської сільської ради, згідно зі переліком, що додається (додаток 1).
 3. Закріпити на праві оперативного управління за відділом освіти, культури, молоді та спорту Ланнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади (код ЄДРПОУ: 42371949) право оперативного управління закладами освіти та культури комунальної власності Ланнівської сільської ради.
 4. Ланнівській сільській раді та відділу освіти, культури, молоді та спорту Ланнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію речових прав щодо об’єктів передачі, права на які підлягають такій реєстрації.
 5. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Ланнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади вжити заходів щодо продовження трудових відносин з працівниками закладів культури та освіти, призначених за рішенням сесії Карлівської районної ради і наказом відділу освіти, молоді та спорту Карлівської районної державної адміністрації та прийняття трудових книжок.
 6. Ланнівській сільській раді повідомити про передачу закладів освіти та культури зі спільної власності територіальних громад Карлівського району у комунальну власність Ланнівської сільської ради органам державної статистики, державної податкової служби та фінансовим органам.
 7. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті сільської ради.
 8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення, забезпечення законності правопорядку, депутатської діяльності та протидії корупції.

 

 

Сільський голова                                                      К.О. Удовиченко

 

 Додаток1

до рішення позачергової дванадцятої сесії

Ланнівської сільської ради сьомого скликання

(друге засідання)

28 вересня 2018 р.

 

Перелік

закладів освіти та культури

 комунальної власності Ланнівської сільської ради

 

 1. Заклади загальної середньої освіти:

- Ланнівська ЗОШ І-ІІІ ст. с. Ланна, вул.Шкільна, 4;

- Нижньоланнівський НВК І-ІІІ ст., с. Нижня Ланна, вул. Молодіжна, 6;

 

 1. Заклад дошкільної освіти:

- ДНК «Малятко», с. Куми, вул. Горького, 16.

 

 1. Заклади культури (майно будинків культури та бібліотек):

- Ланнівського будинку культури, с. Ланна, вул. Миру, 12а;

- Нижньоланнівського будинку культури, с. Нижня Ланна, вул.Молодіжна,2;

- Ланнівської сільської бібліотеки, с. Ланна, вул Миру, 12а;

- Кумівської сільської бібліотеки, с. Куми;

- Нижньоланнівської сільської бібліотеки, с. Нижня Ланна.

  

Сільський голова                                                      К.О. Удовиченко

 

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Позачергова дванадцята сесія сьомого скликання

(друге засідання)

РІШЕННЯ

 28 вересня 2018 року                                                                                 №

 

Про штатний розпис закладів

культури комунальної власності

 

У зв’язку з необхідністю розроблення штатного розпису закладів культури комунальної власності Ланнівської сільської ради, які не є окремими юридичними особами та з метою врегулювання трудових відносин з працівниками відповідних закладів, керуючись  64 Господарського кодексу України , Закон України «Про оплату праці», Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58, наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 р. № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» та ст.ст.25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА: 

 1. Покласти на відділ освіти, культури, молоді та спорту Ланнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади обов’язки з розробки та затвердження штатного розпису закладів культури комунальної власності Ланнівської сільської ради, які не є окремими юридичними особами, згідно додатку.
 2. Доручити відділу освіти, культури, молоді та спорту Ланнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади розробити та подати на затвердження сесією сільської ради зміни до установчих документів закладів освіти та культури комунальної власності Ланнівської сільської ради.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення, забезпечення законності правопорядку, депутатської діяльності та протидії корупції.

 

 

Сільський голова                                                      К.О. Удовиченко