офіційний сайт

Ланнівська ОТГ

Карлівського району Полтавської області

Затверджено:

Позачерговою дев'ятою сесією

 Ланнівської сільської ради

сьомого скликання

 від  20 жовтня 2016 року

Сільська програма підтримки хворих односельців на 2017-2018 рік.

І Загальна частина.

            Керуючись принципами першочергової турботи про поліпшення здоров'я та відновлення її життєвих сил, одним із стратегічних завдань  держави визначено боротьбу з      найнебезпечнішою з   медико-біологічних і соціально-економічних  проблем, якою  є  злоякісні  новоутворення,   які щороку виявляють більш як у 180 тис. осіб в Україні.  Значно збільшилась кількість хворих на онкологічні захворювання серед мешканців Ланнівської сільської ради.  Зважаючи, що лікування таких захворювань є тривалим та вартість ліків та процедур -високою, розроблена дана програма підтримки хворих односельців.

 

Мета програми.

Метою програми є підтримка мешканців селища Ланна, сіл Куми, Львівське, Чалівка, Коржиха під час хвороби на онкологічні захворювання.

Зміст програми.

Для досягнення вищевказаної мети програми сільська рада планує

надавати одноразову матеріальну допомогу громадянам, які зареєстровані на території селища Ланна, сіл Куми, Чалівка, Коржиха  згідно паспортних даних понад три роки, звернулись до сільської ради з завою про надання одноразової матеріальної допомоги та до заяви додали документи, які підтверджують про перебування на обліку, як хворий на онкологічне захворювання.

         Розмір одноразової матеріальної допомоги, передбаченої даною програмою складає одна тисяча гривень.

         Для отримання даної допомоги особа має подати до сільської ради:

  • заяву особисто чи через представника ( за довіреністю) про надання одноразової матеріальної допомоги;
  • копію паспорта громадянина України і ідентифікаційного коду
  • довідку ( оригінал) про перебування даної особи на обліку у закладах охорони здоров'я, як особа, яка хворіє на онкологічне захворювання;
  • копію розрахункового рахунку, відкритого в одному з банків України.

Рішенням ради розмір одноразової матеріальної допомоги може бути змінено, але він не залежить від суб'єктивних факторів та є фіксованим для всіх хворих.      

         Кожна заява розглядається на сесії ради окремо у черговості надходження.

За відсутності коштів в сільському бюджеті, які можна направити на виплату допомоги  на момент звернення хворої особи, звернення особи розглядається на засіданні ради, приймається проміжне рішення, та дане звернення повторно розглядається за наявності коштів, які можуть бути направлені за даним цільовим призначенням.

Отримання хворим допомоги з інших джерел не впливає на прийняття рішення радою про надання допомоги з сільського бюджету.

Відмова у наданні вищевказаної допомоги відбувається у випадках:

  • коли звернулась особа, яка не хворим та не має довіреності від хворого;
  • коли хвора особа не має зареєстрованого місця проживання на території ради один і більше років;
  • коли відсутня довідка про перебування хворого на онкообліку.

Очікувані результати  виконання програми:

Моральна та матеріальна підтримка односельчан, які потрапили у складу життєву ситуацію у зв'язку із захворюванням на онкологічну хворобу.

Фінансування програми.

Фінансування даної Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Ланнівської сільської ради в межах кошторису доходів і видатків на відповідний рік.

         З метою збільшення коштів, передбачених місцевим бюджетом на реалізацію програми, сільська рада має право звертатись до всіх суб’єктів господарської діяльності  про ініціативне надання грошової чи матеріальної допомоги у реалізації заходів даного програми.