офіційний сайт

Ланнівська ОТГ

Карлівського району Полтавської області

Затверджено

Рішенням третьої сесії сьомого скликання

Ланнівської сільської ради

від 28.12.2015 року

 

Сільська програма водопостачання і водовідведення

на 2016-2018 роки

 

            Сільська програма розвитку питного водопостачання направлена на забезпечення конституційного права громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля (стаття 50 Конституції України) та на реалізацію положень Водного кодексу України, Законів України « Про питну воду та питне водопостачання», « Про охорону навколишнього середовища», « Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Указу президента України « Про стан безпеки водних ресурсів держави та якість питної води в містах і селех України» від 16.01.2003р № 429 – ІV, Постанов КМ України від 14.03.1992 року № 134 « Про водопостачання сільських населених пунктів України» та від 21.07.2005 р. № 630 « Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення і типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» зі змінами та інших чинних нормативних актів з питань забезпечення населення питною водою.

 

Мета програми:

Метою програми розвитку питного водопостачання на території Ланнівської сільської ради є

 • забезпечення членів Ланнівської територіальної громади питною водою;
 • розвиток мереж водопостачання та водовідведення;
 • упорядкування екологічного та санітарного стану джерел питного водопостачання;
 • організація консервації та тампонажу непрацюючих артезіанських свердловин.

Зміст програми.

Для досягнення мети програми сільська рада

 • надає інформаційну, консультативну, правову допомогу у роботі Ланнівському госпрозрахунковому сільському комунальному підприємству;
 • надає трансферти Ланнівському ГСКП для забезпечення роботи артезіанських свердловин та башт Рожновського, у т.ч. на оплату електроенергії;
 • надає трансферти Ланнівському ГСКП для оформлення дозвільних документів, необхідних для забезпечення населення питною водою;
 • передбачає фінансування (шляхом передачі трансферту) мереж водопостачання та водовідведення, придбання за потреби глибинних насосів, труб тощо, за допомогою яких здійснюється водопостачання;
 • в межах повноважень організовує упорядкування екологічного та санітарного стану джерел питного водопостачання ;
 • за необхідності надає погодження на консервації та тампонажу непрацюючих артезіанських свердловин;
 • приймає рішення щодо встановлення економічно - обґрунтованих тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення на території ради;
 • приймає участь у організації заходів закладами освіти та культури, направлених на покращення екологічної освіти дітей та молоді, пропаганду ощадливого використання питної води;
 • приймає заходи впливу до осіб, які питну воду використовують з технічною метою та для поливу огородів ;
 • здійснює інформаційну роботу по пропаганді установки засобів обліку води;
 • здійснює заходи, направлені на запобігання забруднення джерел водопостачання, їх засмічення та передчасне виснаження водних об'єктів, залучає до цього фізичних та юридичних осіб, за потреби організовує притягнення винних до відповідальності.

Очікувані результати виконання програми

 • забезпечення членів Ланнівської територіальної громади питною водою
 • розвиток на території ради мережі водопостачання та водовідведення;
 • удосконалення організації належного контролю за використанням питної води;
 • покращення стану довкілля та зниження рівня захворюваності населення.

Фінансування програми.

Фінансування даної Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Ланнівської сільської ради в межах кошторису доходів і видатків на відповідний рік.

     З метою збільшення коштів, передбачених місцевим бюджетом на реалізацію програми, сільська рада має право звертатись до підприємств, установ, організацій, які можуть надати грошову чи матеріальну допомогу у фінансуванні програми.