офіційний сайт

Ланнівська ОТГ

Карлівського району Полтавської області

Затверджено

Рішенням третьої сесії сьомого скликання

Ланнівської сільської ради

’’від 28.12.2015 року

 

Сільська програма підтримки закладів охорони здоров я,

які працюють на території Ланнівської сільської ради

на 2016-2018 роки.

1.Загальна частина.

Кожна людина має природне невід'ємне і непорушне право на охорону здоров'я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров'я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров'я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв'язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя.

Водночас стан фінансування галузі охорони здоров'я залишає низку невирішених питань, які ставлять під загрозу діяльність закладів охорони здоров'я на території Ланнівської сільської ради. З метою забезпечення Конституційного права на охорону здоров я, відповідно до «Основ законодавства про охорону здоров я» та інших нормативно- правових актів, розроблена дана програма.

’’

Мета програми.

Метою програми підтримки закладів охорони здоров я, які працюють на території Ланнівської сільської ради є

 • забезпечення права членів Ланнівської територіальної громади на своєчасну першу невідкладну допомогу при нещасних випадках, гострих захворюваннях тощо;
 • забезпечення права членів Ланнівської територіальної громади на лікувально- профілактичну допомогу;
 • санітарно-епідемічне благополуччя території ради;
 • попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних захворювань;
 • запобігання демографічній кризі, забезпечення здоров'я майбутніх поколінь і профілактики спадкових захворювань;
 • заохочення материнства;
 • контроль за охороною здоров'я дітей;
 • підтримка здоров я осіб, які не мають змоги отримати медичну допомогу за межами населених пунктів ради.

 

Зміст програми.

Для досягнення мети програми сільська рада

 • надає інформаційну, консультативну, правову допомогу у здійсненні закладами охорони здоров я їх діяльності на території ради ;
 • приймає участь у розвитку матеріально- технічної бази закладів охорони здоров я, які працюють на території Ланівської сільської ради (далі- Закладів), в тому числі надає фінансову підтримку шляхом передачі міжбюджетних трансфертів в межах бюджетних асигнувань, відповідно до чинного законодавства;
 • надає у користування на пільгових умовах приміщення комунальної власності закладам, які працюють у сфері охорони здоров'я;
 • звертається з клопотаннями про надання приміщень, фінансової, матеріальної та іншої допомоги Закладам ( для підтримки їх діяльності) до установ, підприємств, організацій, фізичних осіб- підприємців, які працюють на території ради;
 • надає у користування відповідно до законодавства автомобілі швидкої допомоги, якщо такі є у комунальній власності та надає міжбюджетні трансферти для участі у витратах на їх обслуговування і страхування ( відповідно до бюджетних асигнувань та договірних домовленостей);
 • сприяє діяльності на території ради аптечних закладів, які зможуть своєчасно забезпечувати заклади охорони здоров я необхідними товарами медичного призначення, а громадян - ліками;
 • надає кошти шляхом передачі міжбюджетних трансфертів для придбання туберкуліну; в межах повноважень проводить роботу, направлену на попередження поширення туберкульозу та інших соціально-небезпечних захворювань;
 • розробляє плани заходів та забезпечує їх виконання у боротьбі з епідемічними хворобами, туберкульозом, сказом тощо;
 • постійно проводить пропагаднду здорового способу життя серед членів Ланнівської територіальної громади;
 • проводить заходи, направлені на захист і очищення навколишнього природнього середовища;
 • порушує питання про притягнення до відповідальності осіб, які чинять перешкоди закладам охорони здоров я у здійсненні їх діяльності чи завдають матеріальної шкоди.

 

Очікувані результати виконання програми

 • забезпечення членів Ланнівської територіальної громади медичною допомогою за місцем проживання;
 • гарантія надання першої необхідної допомоги;
 • гарантія перевезення до районної лікарні хворих, яким терміново необхідна допомога кваліфікованих спеціалістів;
 • подовження терміну життя громадян, збільшення народжуваності;
 • реалізація потенціалу громадян, які мають медичну освіту і досвід роботи в медичних закладах, їх працевлаштування;
 • зниження темпу міграції з території ради.

Фінансування програми.

Фінансування даної Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Ланнівської сільської ради в межах кошторису доходів і видатків на відповідний рік.

     З метою збільшення коштів, передбачених місцевим бюджетом на реалізацію програми, сільська рада має право звертатись до підприємств, установ, організацій, які можуть надати грошову чи матеріальну допомогу у фінансуванні програми.