офіційний сайт

Ланнівська ОТГ

Карлівського району Полтавської області

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням третьої сесії сьомого скликання

Ланнівської сільської ради

від 28.12.2015 року

Сільська програма

«Власний дім»

на 2016-2018 роки

  1. Загальні положення.

      Дана програма розроблена з метою створення необхідних умов розвитку аграрного сектору в Україні, з метою вирішення житлової проблеми населення Ланнівської сільської ради. Рівень доходів селян не дає можливості багатьом з них власними силами покращити житлові умови. В зв 'язку з відсутністю житла, належної соціальної інфраструктури, іде постійна міграція селян, особливо в молодому віці, в міста, за кордон.

 

            У відповідності до Указу Президента України № 64-2002 від 15.07.2002 року « Про першочерогові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села», постанови Кабінету Міністрів України № 1211 від 03.08.1998 року « Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», постанови Кабінету Міністрів України № 1597 від 05.10.1998 року « Про затвердження правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі ( із змінами і доповненнями, внесеними згідно з постановами КМ № 145 (145-2001-п) від 14.02.2001р., № 1588 (1588-2002-п) від 25.10.2002, № 1091 (1091-2003-п) від 17.07.21003, № 1196 (1196-2005-п) від 15.12.2005р та Положення про обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» розроблена сільська програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на території Ланнівської сільської ради.

  1. Мета програми.

- надання допомоги у вирішенні житлової проблеми членам Ланнівської територіальної громади, які потребують покращення житлових умов;

- надання допомоги у закінченні розпочатого будівництва на території ради;

- надання допомоги у спорудженні інженерних мереж на території ради

- надання допомоги у придбанні житла сім'ям, які зареєстровані і працюють на території ради, але не мають власного житла;

- надання допомоги у вирішенні питання газифікації чи електрифікації, утеплення житла.

  1. Зміст програми.

3.1. Для реалізації положень даної Програми, Ланнівська сільська рада в межах кошторису доходів і видатків передбачає видатки на пільгове кредидитування сільських забудовників, громадян, які хочуть придбати житло, газифікувати його, утеплити, провести реконструкцію житла ( далі- сільських забудовників)

3.2. Кошти для пільгового кредитування сільських забудовників відповідно до законодавства, направляються у Полтавський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі ( далі- Фонд), який є безпосереднім кредитором сільських забудовників. Відносини між сільською радою і Фондом оформлюються у вигляді договору, відповідно до вимог законодавства.

3.3. Кошти, які направляються до Фонду,є оборотними, і по мірі погашення кредитів, вони повертаються до Ланнівської сільської ради для забезпечення нових пропозицій.

3.4. Кредити, які надаються в межах даної програми є довгостроковими і надаються громадянам, які постійно проживають, будують об’єкти кредитування в сільській місцевості чи здійснюють їх реконструкцію і працюють в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, інших господарських формуваннях, що функціонують на території Ланнівської сільської ради (далі - індивідуальні забудовники). Кредит індивідуальному забудовнику надається на термін до 20 років, а молодим сім'ям (подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років) або неповним сім'ям (мати(батько) віком до 35 років) - до 30 років, з внесенням за користування ним плати у розмірі трьох відсотків річних.

3.5. Рішення про надання дозволу чи відмови у наданні дозволу на отримання кредиту приймає виконавчий комітет Ланнівської сільської ради.

3.6. Виконавчий комітет у випадках нагальної необхідності покращення житлових умов, газифікації житла, чи придбання житла на вторинному ринку може звернутись до Фонду з клопотанням про позачергове надання кредиту окремим громадянам ( багатодітним       сім'ям, інвалідам тощо).

3.7. Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 1597, у першочерговому порядку кредит має бути наданий забудовникам для завершення розпочатого раніше будівництва на території ради.

3.8. Після оформлення кредиту членами Ланнівської територіальної громади, Ланнівська сільська рада паралельно з виконавчими органами Фонду здійснює контроль за цільовим використанням коштів чи будівельних матеріалів, наданих у кредит.

3.9. Особи, які не виконують своїх зобов язань перед Фондом та сільською радою чи виконують їх не в повному обсязі притягуюються до відповідальності відповідно до законодавства.

3.10. Умови надання кредитів в межах даної програми не поширюються на громадян України, які отримали на будівництво індивідуального житла позики, в тому числі банківські кредити, з пільгами за рахунок коштів бюджетів відповідно до інших нормативно-правових актів.

  1. Очікувані результати виконання програми.

Виконання даної програми дасть можливість:

  • уповільнити темпи міграції населення з території Ланнівської сільської ради;
  • вирішити проблеми забезпечення житлом громадян, які проживають і працюють на території ради і не мають власного житла;
  • вирішити проблеми незавершеного будівництва;
  • вирішити проблеми покращення житлових умов шляхом реконструкції і газифікації житла, його електрифікації та утеплення;
  • збільшити кількість працездатного населення на території ради і підняти рівень соціальної інфраструктури села.
  1. Фінансування програми.

5.1. Фінансування даної Програми здійснюється за рахунок бюджету Ланнівської сільської ради в межах кошторису доходів і видатків на відповідний рік.

5.2. З метою збільшення коштів, передбачених місцевим бюджетом на реалізацію програми, сільська рада має право звертатись до підприємств, установ, організацій, які можуть надати грошову чи матеріальну допомогу у фінансуванні програми.