офіційний сайт

Ланнівська ОТГ

Карлівського району Полтавської області

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням шостої сесії

Ланнівської сільської ради

сьомого  скликання

від 10 червня 2016 року  № 10

 

Сільська програма зайнятості населення

Ланнівської сільської ради на  2016-2020 роки

 1. Загальна частина

Сільська програма зайнятості населення Ланнівської сільської ради  прийнята  на виконання  Законів України  « Про зайнятість населення»,  «Про місцеве самоврядування», з метою визначення основних показників ринку праці та заходів, спрямованих на  збалансування попиту і пропонування робочої сили на територіальних ринках праці, соціального захисту безробітних, забезпечення зайнятості громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

 

На території Ланнівської сільської ради основними роботодавцями є ПП «Ланнівський цукровий завод», ПП «Ланна-Агро», ТОВ «Ланнівська МТС», фізичні особи - підприємці, Приватний аптечний заклад «Яна», ПМП «Потік», Ланнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ ясла-садок «Малятко»,  Ланнівська АПЗСМ, ФАПи в с. Коржиха та в с. Львівське, Ланнівське ГСКП. Кількість робочих місць у вищевказаних установах, підприємствах, організаціях та фізичних осіб - підприємців  постійно змінюється у зв'язку з сезонністю виробництва, залежно від доходності вибраного виду діяльності, фінансування  бюджетних установ та інших факторів. Це призводить до наявності безробітних громадян,  які проживають на території Ланнівської сільської ради, зниження загального рівня розвитку громади, необхідності вирішення проблеми шляхом об'єднання зусиль влади та суб'єктів господарювання.

Мета програми.

         Метою програми є: об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – підприємців, що здійснюють діяльність на території сільських населених пунктів ради в напрямку створення умов для підвищення зайнятості населення, стимулювання роботодавців у створенні нових робочих місць, збереження та розвиток трудового потенціалу.

Пріоритетні напрямки програми:

- підвищення рівня життя населення сільський населених пунктів ради;

- зниження безробіття на селі;

- залучення інвестицій в розвиток сільський населених пунктів та збільшення кількості робочих місць;

- збереження та розвиток трудового потенціалу.

Зміст програми.

Для досягнення мети програми сільська рада планує у 2016 -2020 роках:

розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць шляхом

- встановлення мінімальних ставок орендної плати  за землю під господарськими будівлями і дворами,  які необхідні суб'єктам господарюванням для здійснення статутної діяльності;

 • встановлення пільгових ставок податку за нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за службове житло, яке надається громадянам, які працюють на підприємствах ;
 • надання консультативної та інформаційної та організаційної допомоги у вирішенні питання підвезення населення з м. Карлівка до с-ща Ланна та с. Куми ( де зосереджені виробничі потужності ПП «Ланнівский цукровий завод» та ПП «Ланна-Арго»);
 • ведення переговорів з ДП «Укрзалізниця» по питанню регулювання підвезення пасажирів приміським залізничним транспортом по станціях «Котлярівка» та «Коржиха», що дає можливість добиратись громадянам, мешканцям різних сіл ради до місця розташування виробничих потужностей ПП «Ланнівский цукровий завод» та ПП «Ланна-Арго», ТОВ «Ланнівська МТС»;
 • участь сільської ради у можливих кредитних програмах державних та муніципальних фондів з метою надання пільгових кредитів населенню для придбання чи ремонту житла, за умови працевлаштування на території ради;
 • надання з місцевого бюджету субвенцій для підтримки галузі охорони здоров'я, з метою забезпечення громадян, в першу чергу, працюючих, медичними послугами, проходження медоглядів за місцем проживання;
 • надання з місцевого бюджету субвенцій для підтримки галузі освіти, у т.ч. дошкільної, що дасть можливість працевлаштовуватись членам сімей, де є діти від 3 років;
 • організація оплачуваних громадських робіт, у тому числі за рахунок міжбюджетних трансфертів Ланнівським ГСКП, для виконання робіт з благоустрою чи для забезпечення населення соціальними послугами;
 • проведення з метою заохочення роботодавців, які зберігають робочі місця та створюють нові, широкої інформаційної роботи про роботу підприємств, установ, організацій різних форм власноті, потребу у кваліфікованих працівниках визначених професій, про переваги працевлаштування на території ради;   
 • проведення інформаційного моніторингу та висвітлення депутатами при роботі з виборцями інформації про потреби  ради у певних галузях, з метою спонукання громадян до відкриття власного бізнесу; розміщення списків приміщень комунальної власності, які можуть бути передані в оренду для здійснення підприємницької діяльності;
 • співпраця з організацією інвалідів з метою інформаційної та консультативної допомоги у питанню працевлаштування інвалідів, які проживають на території ради;
 • проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи та надання первинної правової допомоги мешканцям ради під час пошуку роботи , у випадках звільнення, про можливі соціальні гарантії та інші послуги, які вони можуть отримати відповідно до чинного законодавства;
 • проведення заходів, направлених на підняття інвестиційної привабливості території населених пунктів ради з метою започаткування розвитку виробництва інвесторів, які до цього часу не працювали на території Ланнівської сільської ради.

                                                                                      Очікувані результати виконання програми:

-  збереження існуючого рівня зайнятості на території ради;

- заохочення роботодавців до збереження існуючих та створення нових робочих місць;

- зменшення міграції, у т.ч. трудової у зв'язку з можливістю отримати на території ради працевлаштування,  пільгового кредиту на придбання житла, послуги первинної медицини, дошкільної та середньої освіти;

- збільшення громадян, які започаткували власний бізнес, створюють нові робочі місця;

- підняття рівня матеріальної забезпеченості, соціальної захищеності членів Ланнівської територіальної громади.

                                                                                         Фінансування даної Програми

Фінансування даної програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Ланнівської сільської ради в межах кошторису доходів і видатків на відповідний рік.

            З метою збільшення коштів, передбачених місцевим бюджетом на реалізацію заходів програми сільська рада має право звертатись до підприємств, установ, організацій, які  можуть надати допомогу у реалізації заходів програми.