офіційний сайт

Ланнівська ОТГ

Карлівського району Полтавської області

 

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шоста сесія сьомого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

10 червня 2016  року                                                                                    32            

 Про затвердження Положення про порядок

присвоєння адрес об'єктам нерухомості

на території Ланнівської сільської ради

 Керуючись Цивільним кодексом України, Земельним кодексом України, законами України "Про державну реєстрацію речових прав та їх обмежень", «Про державний земельний кадастр», Інструкцією про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду України 24.05.2001 р. N 127, Інструкцією щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 18.06.2007 р. N 55, ст.37 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Ланнівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про порядок присвоєння адрес об'єктам нерухомості на території Ланнівської сільської ради( додаток 1).
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку ради (голова комісії -  Радченко М.В.).

 Сільський голова                                   О.Л.Сліченко

                                                                                                                Додаток 1

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                    рішенням шостої сесії

                                                                                                                                                                                                               сьомого скликання

                                                                                                                                                                                                              Ланнівської сільської ради

                                                                                                                                                                                                           10 червня 2016 року № 32

Положення
про порядок присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомості на території Ланнівської сільської ради

Розділ I. Загальні положення

1.1. Положення про порядок присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомості на території Ланнівської сільської ради (далі за текстом - Положення) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державну реєстрацію речових прав та їх обмежень",  «Про державний земельний кадастр», Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженого наказом Держбуду України 24.05.2001 р. N 127, Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 18.06.2007 р. N 55, інших законодавчих актів.

1.2. Положення - функціональний механізм надання поштових адрес, що закріплює основні принципи присвоєння адрес, їх зміни та анулювання, діє на території Ланнівської сільської ради Карлівського району Полтавської області і є обов'язковим для виконання всіма розташованими на території міста органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, фізичними та юридичними особами.

1.3. Відповідно до мети цього Положення наведені в ньому терміни вживаються в таких значеннях:

1.3.1. Адреса - ідентифікатор об'єкта нерухомого майна. Адреса визначається шляхом зазначення певного регіону (області, району), населеного пункту, вулиці (провулку, бульвару тощо) та номера.

Елемент адреси -реквізит, що описує місце розташування об'єкта нерухомості на території міста.

Номер будинку, споруди - реквізит адреси об'єкта адресації, що складається з послідовності цифр із можливим додаванням буквеної літери (а, б, в, г і т.д.).

1.3.2. Нерухоме майно - об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення. Об'єктами нерухомого майна у контексті даного положення є будинки (житлові, нежилі приміщення, одноповерхові, багатоповерхові), будівлі, споруди тощо.

1.3.3. Власники об'єктів нерухомого майна - юридичні та фізичні особи, у тому числі фізичні особи - підприємці.

1.3.4. Домоволодіння - житловий будинок з господарськими будівлям  чи спорудами (чи без них) та належною земельною ділянкою.

1.3.5. Земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, яке не є поштовою адресою, а є  певним розташуванням об'єкту в просторі.

Кадастровий номер земельної ділянки -унікальний номер, який присвоюється при формуванні земельної ділянки та зберігається за нею на весь час її існування.

1.3.6. Квартира - ізольоване помешкання в жилому будинку, призначене для проживання фізичних осіб.

1.3.7. Гараж - приміщення або комплекс будівель і споруд для зберігання, технічного обслуговування і поточного ремонту транспортних засобів.

1.3.8. Сарай - крите неопалюване чи опалюване нежитлове господарське підсобне приміщення, що використовуться як побутове складське,  для утримання худоби чи птиці.

1.3.9. Окремі частини будівель - приміщення в будинках, зазначені в правовстановлюючих документах як самостійний об'єкт права власності, у тому числі нежилі приміщення громадського призначення, вбудовані в житлові будинки на першому, другому та цокольному поверхах або прибудовані до жилих будинків, підвали.

1.3.10. Самостійний об'єкт права власності - об'єкт нерухомого майна, визначений у правовстановлюючому документі шляхом присвоєння йому індивідуалізуючої ознаки (перелік будівель, що входять до складу комплексів нежилих будівель, найменування приміщень, їхня площа, розташування згідно з планом, тощо).

1.3.11. Приміщення службового, допоміжного та технічного призначення - комори, сараї, вбиральні, трансформаторні, сходові клітини, вестибюлі, позаквартирні коридори, колясочні, сміттєкамери, горища,  вентиляційні камери та інші приміщення, які є частиною будівель, їх комплексів, домоволодінь, призначені для забезпечення їх експлуатації та обслуговування і не можуть бути самостійними об'єктами права власності.

1.3.12. Присвоєння адреси (адресація) об'єкту нерухомості -  процедура присвоєння порядкового номеру об'єкту нерухомості на пойменованому елементі вулично-дорожньої мережі.

1.3.13. Зміна, уточнення адреси -процедура переприсвоєння адреси у зв'язку з перейменуванням елементів вулично -дорожньої мережі села або зміною інших реквізитів адреси.

1.3.14. Анулювання адреси - скасування, оголошення недійсним рішення сільської ради про присвоєння адреси.

 

1.4. Кожному об’єкту нерухомості присвоюється унікальна адреса на території нижчевизначених населених пунктів Карлівського району Полтавської області: селища Ланна, сіл Куми, Львівське, Чалівка, Коржиха

1.5. Адреси присвоюються за заявами фізичних та юридичних осіб власників об’єктів

нерухомості, а також органів державної виконавчої влади щодо об’єктів нерухомості державної власності,  самостійно радою- для  об’єктів нерухомості комунальної власності, безхазяйного майна .

1.6. Присвоєння, зміна, анулювання адреси об’єктів нерухомості здійснюється на підставі рішення Ланнівської сільської ради за поданням виконавчого комітету чи постійної комісії з постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку ради.

  1. 2. ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ АДРЕСИ ОБ’ЄКТАМ НЕРУХОМОСТІ ТА РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ

2.1. Для присвоєння чи уточнення, зміни поштових адрес  (поділ з присвоєнням окремого поштового номера) об’єктам нерухомого майна, розташованого на території Ланнівської сільської ради, суб’єкти господарювання, юридичні та фізичні особи, власники  нерухомого майна та новозбудованих об'єктів подають клопотання (заяву) до сільської ради.

2.2. Проектна адреса нерухомого майна визначається у складі  рекомендацій постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку ради чи пропозицій виконавчого комітету.

2.3. Для до заяви додаються наступні документи:

-  копії установчих документів (юридичні особи), паспорт, ідентифікаційний номер (фізичні особи);

- документи, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

- копія технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна;

- інші документи у разі необхідності.

2.4. Підставами для уточнення, зміни адреси жилих будинків, будівель, споруд є:

- наявність адреси, яка не відповідає фактичному розташуванню об'єкта нерухомого майна на плані населеного пункту.

-перейменування вулиць,

- поділ об'єктів нерухомості на самостійні частини, об'єднання об'єктів, упорядкування елементів забудови тощо.

2.5. Для внесення змін до адреси об'єкту до заяви додаються такі документи:

-  копії установчих документів (юридичні особи), паспорт, ідентифікаційний номер (фізичні особи);

-  копія правовстановлюючих документів, що посвідчують право власності на об'єкт нерухомого майна;

- технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

- інша наявна інформація щодо необхідності та можливості зміни адреси об'єкта та інші документи у разі необхідності.

2.6. Підставами для анулювання адреси жилого будинку, будівлі, споруди є повне руйнування (ліквідація) самого об'єкта адресації, скасування рішень про присвоєння адреси, розподіл об'єкта на самостійні частини з присвоєнням кожній частині нових адрес у разі поділу земельної ділянки тощо.

2.7. Для анулювання адреси об'єкту до заяви додаються такі документи:

-  копії установчих документів (юридичні особи), паспорт, ідентифікаційний номер (фізичні особи);

-  копія правовстановлюючих документів, що посвідчують право власності на об'єкт нерухомого майна,

- документи що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (за

наявності);

- інформація про знесення (руйнуванні) будівлі і зняття її з технічного обліку.

- інші документи у разі необхідності.

2.8. Секретар ради реєструє надходження  заяви про присвоєння, зміну або анулювання

поштової адреси та за візою сільською голови  передає її до постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку ради, яка готує відповідні рекомендації.

2.9. Розгляд звернень та підготовка рекомендацій щодо поштових адрес здійснюється за 5 днів до засідання ради.

2.10. У випадку відсутності або подання неповного пакету документів, зазначених у цьому

Положенні, заявнику надається письмова відповідь про необхідність надання таких документів або мотивована відмова щодо неможливості присвоєння чи зміни адреси.

2.11 Після прийняття рішення Ланнівською сільською радою, заявникам надаються рішення ради або витяги з рішень стосовно питання, порушеного заявниками, протягом 10

днів з моменту прийняття рішення.

  1. ОСОБЛИВОСТІ ПРИСВОЄННЯ АДРЕС

3.1. Присвоєння та зміна поштових адрес (поділ з присвоєнням окремого поштового номера) об’єктам нерухомого майна здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень сільською радою.

3.2. Присвоєння адреси об’єктам нерухомості, що утворюють безперервний фронт забудови вулиці, розташованих на вулицях наскрізного напряму щодо сторін світу, проводиться із заходу на схід та із півночі на південь з нумерацією будівель по правій стороні вулиць парними номерами починаючи з номера 2, по лівій стороні вулиць -

непарними номерами починаючи з номера 1.

3.3. Об’єктам нерухомості, що знаходяться на перетині вулиць присвоюється адреса по вулиці, на яку виходить головний фасад цього об’єкта.

Відповідно до цього Положення, у залежності від виду та особливостей об’єктів нерухомого майна, присвоюються такі види адрес:

- адреси жилих (житлових) будинків, домоволодіння, квартир, нежитлових будівель

Жилим (житловим) будинкам, будинковолодінням, квартирам присвоюється адреса, яка

складається з назви вулиці, номера будинку (будинковолодіння), та номера квартири (за

наявності). Номер будинку (будинковолодіння) позначається відповідною арабською

цифрою, номер квартири -відповідною арабською цифрою після слова «квартира». Наприклад: вул. Заводська, буд. № 2, кв. 7.

- адреси гаражів- адреси, яка складається з назви вулиці, номера гаража, що позначається відповідною арабською цифрою. Наприклад: вул. Заводська, гараж № 1.

3.4. Надання адреси об’єктам нерухомості, розташованим між двома іншими об’єктами з послідовними адресними номерами, проводиться з використанням меншого номера об’єкта з додаванням до нього літери від «а» до «я» (наприклад  20а). У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові жилі будинки (домоволодіння), нежилі будинки виробничого, господарського, соціально-побутового та іншого призначення, їх комплекси, і їм виходячи з вже наявної нумерації об'єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об'єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об'єкта нерухомого майна з відповідного боку вулиці в бік зменшення з відповідною літерою алфавіта через дефіс.

Наприклад: по вул. Миру між жилими будинками 27 та 29 збудовано ще один. У цьому випадку йому присвоюється адреса: вул. Миру, № 27а.

3.5.У разі, коли у власника об'єкта нерухомого майна на законних підставах виникло право власності на об'єкт нерухомого майна, який знаходився у складі інших об'єктів нерухомого майна, що мали єдину адресу (поділ домоволодіння, комплексу нежилих будинків з відповідним поділом земельної ділянки ), то такий об'єкт нерухомого майна позначається номером цього домоволодіння або комплексу нежилих будинків з малою літерою алфавіту .

Наприклад: по вул. Миру, буд. № 25 власником поділено земельну ділянку та на новоутвореній побудовано другий житловий будинок. Власник звернувся щодо поділу будинковолодіння на два окремих житлових будинки (для зручності управління майном) або один з будинків відчужено. У цьому випадку надана адреса буде мати такий вигляд: вул. Миру, буд. № 25; вул. Миру, буд. № 25 а.

3.6. При присвоєнні адрес кільком будинкам, що знаходилися у складі одного комплексу нежилих будинків і стали самостійними об'єктами права власності на відокремлених земельних ділянках, літери для позначення номерів відповідних будинків визначаються від А... і далі за алфавітом, виходячи з порядку надходження відповідних заяв власників.

3.7.Нумерація під’їздів житлових будівель проводиться послідовно, відлік - зліва направо, орієнтуючись на фасад будинку з виходами під'їздів

3.8. Нумерація приміщень всередині багатоквартирних житлових будинків адміністративних і виробничих будівель та споруд проводиться з присвоєнням номера (квартирі, приміщенню) у зростаючому порядку, починаючи від номера 1 до 999 на першому поверсі та проводиться послідовно з першого під’їзду, зліва - направо, знизу - вгору. Не допускається повторення номерів квартир (приміщень) у багатоквартирних житлових будинках, адміністративних і виробничих будівлях та спорудах, а також наявність дробів та літер.

3.9. Присвоєння поштових адрес чи їх зміна (поділ з присвоєнням окремого поштового номера) допускається об’єктам нерухомого майна (житлові будинки (садиби), адміністративні, громадські, господарські, промислові та побутові будівлі і споруди , гаражі тощо), розташованим на земельних ділянках, які знаходяться у власності, оренді або постійному користуванні, та переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення після відповідного поділу та формування земельних ділянок під кожним новим об'єктом.

3.10. Не надаються поштові адреси наступним об’єктам нерухомого майна:

- спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту, у тому числі

пересувним;

- приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у будівлях та житлових будинках, сараям, літнім кухням (навіть з окремим опаленням чи освітленням, яке не залежить від основного будинку чи коли сарай є додатком  до житлової квартири) і т.д.

- інженерним мережам;

- малим архітектурним формам;

- земельним ділянкам.

 3.11. У випадку, якщо за після звернення особи про зміну чи уточнення адреси на об'єкт нерухомого майна було виявлено, що надати адресу, яка відповідає визначеним у даному Положенні вимогам неможливо, а адреси суміжних споруд вже внесені до реєстру прав на нерухоме майно, як виняток, може бути порушено порядок присвоєння адрес з заходу на схід чи зліва направо (у випадку, коли немає можливості встановити адресу з літерою чи з дробом, наприклад для визначення номеру квартири).

 3.12. У разі надходження заяви про наміри забудови земельної ділянки, новому будівництву присвоюється нова адреса.

  1. ЩОДО ПРИСВОЄННЯ АДРЕС ЗЕМЕЛЬНИМ ДІЛЯНКАМ.

4.1. Земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, яке не є поштовою адресою, а є  певним розташуванням об'єкту в просторі.

 Для земельної ділянки таке місце розташування визначається за її координатами (точніше за координатами вершин багатокутника, який утворює земельну ділянку) в прив'язці до існуючої геодезичної мережі. Відповідно до п.72 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою КМУ від 17.10.12 р. №1051 дані про місце розташування земельної ділянки вносяться до державного земельного кадастру та відповідно до ст. 15 Закону України "Про оренду землі" місце розташування земельної ділянки є  істотною умовою договору оренди землі.

4.2.Місце розташування земельної ділянки визначається при її формуванні (розробці проекту землеустрою чи технічної документації). Бажане місце розташування земельної ділянки зазначається у графічних матеріалах, які є додатком до клопотання про надання дозволу на розробку відповідної документації із землеустрою.

4.3. Для внесення даних  до Державного земельного кадастру щодо місця розташування земельної ділянки зазначаються назва області, району та селища чи села.

У випадку, якщо на земельній ділянці вже розташований нерухомий об'єкт, який має поштову адресу, місце розташування земельної ділянки може бути уточненим  (конкретизованим) до назви вулиці та номеру, відповідно до поштової адреси об'єкта нерухомого майна, який на ній розташований.

4.4. Відповідно до Постанови КМУ від 13.04.2011 року № 466 « Про деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт», на одній земельній ділянці не можуть бути розташовані два об'єкти нерухомого майна, які мають різні поштові адреси.

4.5. Відведення земельної ділянки з визначенням місця її розташування у вигляді визначення області, району та назви населеного пункту передує початку нового будівництва. 

У випадку нового будівництва на земельній ділянці, яка формується шляхом поділу іншої земельної ділянки, об'єкту нового будівництва може бути присвоєно поштову адресу і тоді місце розташування земельної ділянки може бути уточнене до назви вулиці та номеру об'єкта нерухомого майна, будівництво якого планується.

4.6. Детальне визначення місця розташування земельної ділянки здійснюється спеціалізованими ліцензованими суб'єктами господарської діяльності, які мають право розробляти документацію із землеустрою, та не належить до повноважень органу місцевого самоврядування.

4.7. Відповідно до вищевкладеного, поштова адреса земельній ділянці не присвоюється.