офіційний сайт

Ланнівська ОТГ

Карлівського району Полтавської області

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням третьої сесії сьомого скликання

Ланнівської сільської ради

від 28.12.2015 року

Сільська програма

«Власний дім»

на 2016-2018 роки

  1. Загальні положення.

      Дана програма розроблена з метою створення необхідних умов розвитку аграрного сектору в Україні, з метою вирішення житлової проблеми населення Ланнівської сільської ради. Рівень доходів селян не дає можливості багатьом з них власними силами покращити житлові умови. В зв 'язку з відсутністю житла, належної соціальної інфраструктури, іде постійна міграція селян, особливо в молодому віці, в міста, за кордон.

Детальніше: Сільська програма "Власний дім"

Затверджено

Рішенням третьої сесії сьомого скликання

Ланнівської сільської ради

від 28.12.2015 року

 

Сільська програма розвитку освіти і культури

на 2016-2018 роки.

1.Загальна частина.

Кожна людина має гарантоване право всебічний розвиток особистості. З метою розвитку на території ради дошкільної, середньої, позашкільної освіти, забезпечення діяльності відповідних установ на території ради та організації підвозу учнів і вчителів до школи, з метою виконання вимог законів України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», « Про культуру», « Про місцеве самоврядування в Україні», розроблена дана сільська програма.

Детальніше: Сільська програма розвитку освіти і культури

Затверджено

Рішенням третьої сесії сьомого скликання

Ланнівської сільської ради

’’від 28.12.2015 року

 

Сільська програма підтримки закладів охорони здоров я,

які працюють на території Ланнівської сільської ради

на 2016-2018 роки.

1.Загальна частина.

Кожна людина має природне невід'ємне і непорушне право на охорону здоров'я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров'я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров'я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв'язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя.

Водночас стан фінансування галузі охорони здоров'я залишає низку невирішених питань, які ставлять під загрозу діяльність закладів охорони здоров'я на території Ланнівської сільської ради. З метою забезпечення Конституційного права на охорону здоров я, відповідно до «Основ законодавства про охорону здоров я» та інших нормативно- правових актів, розроблена дана програма.

Детальніше: Сільська програма підтримки закладів охорони здоров я

Затверджено

Рішенням третьої сесії сьомого скликання

Ланнівської сільської ради

від 28.12.2015 року

 

Сільська програма водопостачання і водовідведення

на 2016-2018 роки

 

            Сільська програма розвитку питного водопостачання направлена на забезпечення конституційного права громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля (стаття 50 Конституції України) та на реалізацію положень Водного кодексу України, Законів України « Про питну воду та питне водопостачання», « Про охорону навколишнього середовища», « Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Указу президента України « Про стан безпеки водних ресурсів держави та якість питної води в містах і селех України» від 16.01.2003р № 429 – ІV, Постанов КМ України від 14.03.1992 року № 134 « Про водопостачання сільських населених пунктів України» та від 21.07.2005 р. № 630 « Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення і типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» зі змінами та інших чинних нормативних актів з питань забезпечення населення питною водою.

Детальніше: Сільська програма водопостачання та водовідведення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням 3 сесії

Ланнівської сільської ради

7 скликання

від 28.12.2015 року

 

Сільська програма соціально-економічного розвитку

Ланнівської сільської ради у 2016 році

  1. Загальна частина

Сільська програма соціально-економічного розвитку Ланнівської сільської ради у 2016 році прийнята на виконання Постанови Верховної Ради України « Про концепцію сталого розвитку населених пунктів» від 24.12.1999 року , відповідно до статті 143 Конституції України, п.16 частини 1 ст.43  Закону України «Про місцеве самоврядування» та Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», з метою реалізації органами місцевого самоврядування завдань, спрямованих на покращення добробуту населення ради, збереження позитивних тенденцій у зростанні основних макроекономічних показників, подолання окремих негативних процесів, а також вироблення нових підходів у вирішенні питань, спрямованих на втілення положень економічної політики держави.

Детальніше: Сільська програма соціально-економічного розвитку ради на 2016 рік