офіційний сайт

Ланнівська ОТГ

Карлівського району Полтавської області

        29 квітня 2016 року рішенням виконавчого комітету Ланнівської сільської ради з метою виконання вимог Кодексу україни про адміністративні правопорушення, ст.37 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року N 2503-XII постанови Кабінету Міністрів України від  02 березня 2016 року № 207 було затверджено інструкцію з оформлення адміністративних матеріалів уповноваженою особою виконкому Ланнівської сільської ради  на виконання завдань з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб та форму протоколу про адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 197,198 КУпАП, який складається уповноваженою особою виконкому Ланнівської сільської ради.

 

    

Додаток 1

до рішенням виконавчого комітету

Ланнівської сільської ради

від « 29» квітня 2016 року № ___

ІНСТРУКЦІЯ

з оформлення адміністративних матеріалів

уповноваженою особою виконкому Ланнівської сільської ради  на виконання завдань з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб

 І. Загальні положення.

               1.1. Дана інструкція розроблена на підставі Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст.37 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради  України від 26 червня 1992 року N 2503-XII постанови Кабінету Міністрів України від  02 березня 2016 року № 207.

1.2.  Ця Інструкція встановлює порядок оформлення та обліку матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженою особою виконавчого комітету на виконання завдань з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, та яка має право складати протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до п.2 ч. 1 ст. 255 КУпАП.

1.3. Особами, до яких застосовуються адміністративні стягнення за статтями 197, 198 КУпАП , є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, яким виповнилося 16 років.

1.4. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол) складається на кожну особу окремо. У разі вчинення однією особою кількох адміністративних правопорушень протокол про адміністративне правопорушення складається окремо щодо кожного вчиненого правопорушення.

Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.

 2.1. Уповноваженою особою виконавчого комітету на виконання завдань з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб (далі - уповноважена особа) є працівник виконавчого комітету сільської ради, на якого розпорядженням сільського голови покладено виконання вищевказаних завдань. Дана уповноважена особа відповідно до п.2 ч. 1 ст. 255 КУпАП має право складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 197, 198 КУпАП.

2.2.Уповноважена особа складає протокол при виявленні адміністративних правопорушень, передбачених статтями 197, 198 за формою,  наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції.

2.3. Протокол складається: на роздрукованому аркуші за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції. Протоколи мають  наскрізну нумерацію в межах виконавчого комітету сільської ради та в межах календарного року; у двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності; державною мовою; заповнюється кульковою ручкою темного кольору, розбірливим почерком.

2.4. При складанні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснюються її права і обов'язки, передбачені статтею 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі.

2.5. У разі відсутності в особи, стосовно якої складається протокол, паспортного документа у відповідній графі вказуються реквізити паспортного документа за даними адресно-довідкового підрозділу ДМС України.

2.6. Особі, стосовно якої складається протокол, пропонується надати по суті вчиненого правопорушення письмове пояснення, яке заноситься до протоколу і підписується зазначеною особою. Пояснення може додаватися до протоколу окремо, про що робиться запис у протоколі.

2.7. У разі коли особа, стосовно якої складається протокол, не володіє українською мовою, протокол складається за участю перекладача, який включений до Довідково-інформаційного реєстру перекладачів, ведення якого передбачено наказом МВС України від 11 березня 2013 року № 228 "Про затвердження Порядку ведення Державною міграційною службою України Довідково-інформаційного реєстру перекладачів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 травня 2013 року за № 801/23333.

2.8. Протокол підписується уповноваженою посадовою особою та особою, стосовно якої складається протокол, а також свідками, перекладачем за умови їх наявності.

У разі відмови особи, стосовно якої складається протокол, від його підписання уповноважена посадова особа робить про це відповідну відмітку у протоколі.

Особа, стосовно якої складається протокол, має право додати до протоколу пояснення і зауваження щодо його змісту, а також пояснення щодо причин відмови від його підписання.

2.9. У протоколі не допускаються виправлення, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписано особою, стосовно якої його складено.

2.10. До протоколу долучаються матеріали з достовірною інформацією, які підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення (заяви, пояснення: посадових осіб; осіб, стосовно яких складено протокол; потерпілих і свідків, якщо вони є, інші документи).

  1. Розгляд справ про адміністративне правопорушення.

3.1. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 197,198 КУпАП, відповідно до ст. 219 КУпАП, розглядаються виконавчим комітетом сільської ради.

3.2. Про розгляд справи правопорушнику повідомляється додатково. У випадку, якщо він згоден на проведення слухання без його участі, про це робиться відповідна відмітка в протоколі.

3.3. Подальший розгляд справи здійснюється відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні порушення.

      3.4. Від  імені  виконавчого комітету сільської ради   розглядати   справи   про   адміністративні  правопорушення, передбачені  статтями  197,  198  цього  Кодексу  (при  накладенні адміністративного   стягнення  у  вигляді  попередження  в  центрі
надання   адміністративних  послуг),  мають  право  адміністратори центрів надання адміністративних послуг.